Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Scheveningen Haven, de dijk
Scheveningen Haven, de dijk
13 april 2012

Statiegeldregeling blijft tot 2015

 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil pas definitief af van de statiegeldregeling, als is bewezen dat het nieuwe afvalakkoord werkt. Een motie van CDA en D66 kreeg een meerderheid.

Bovendien willen de twee partijen dat de duurzaamheidsambities in het akkoord worden verstevigd.

Vanuit de duurzaamheidswereld klonk ook kritiek op het plan, waarbij supermarkten niet langer meer kunststofflessen in zouden nemen. Het kost de detailhandel wel geld, maar zorgt ook voor een schone leefomgeving, als consumenten voor hun lege fles Sinas 25 eurocent terugkrijgen.

In het nieuwe Afvalakkoord spreekt staatssecretaris Atsma (CDA) met het verpakkend bedrijfsleven, de supermarkten en de VNG af om de percentages kunststofinzameling en recycling omhoog te brengen. Het statiegeldsysteem komt daarbij te vervangen. CDA en D66 willen een ijkmoment afspreken waarop getoetst wordt of de partijen hun beloftes nakomen. Pas dan kan de afschaffing van het statiegeld praktijk worden.

Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66): "We willen geen goede oude schoenen weggooien, voordat nieuwe schoenen zich bewezen hebben. Met dit voorstel voorkomen we dat Nederland op het gebied van recycling en afvalinzameling achteruit gaat."

D66 en CDA stellen voor om de definitieve afschaffing van het statiegeld niet eerder dan op 1 januari 2015 te laten plaatsvinden, zodat alle partijen, inclusief de burger, aan het nieuwe systeem kunnen wennen.

De twee partijen pleiten verder voor een versteviging van het akkoord, waarbij de ambities worden opgeschroefd. Het vervangen van plastic tasjes, het terugdringen van PVC als verpakkingsmateriaal, en het realiseren van een systeem voor inzameling en recycling van drankenkartons maken daar deel van uit.