Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Stientje van Veldhoven
Stientje van Veldhoven
07 februari 2021

Stientje steelt Week van de Circulaire Economie

Stientje van Veldhoven heeft de Week van de Circulaire Economie gestolen door voor nationaal nieuws te zorgen. De demissionair staatssecretaris maakte bekend dat er op 31 december 2022 15 cent statiegeld op blikjes frisdrank, bier en water wordt ingevoerd. 

Maar niet alleen in het uitvoeren van haar grondstoffenbeleid was ze voortvarend. Op de Nationale Conferentie Circulaire Economie maakte ze duidelijk hoe ze begon: “Je ziet al verschil tussen het begin en het einde van de kabinetsperiode. In het begin had ik geen extra budget voor de circulaire economie, maar in de loop van de afgelopen drie jaar is er toch 300 miljoen euro vrijgemaakt aan extra budget. Daarnaast komt er het Europese groeifonds.” 

Stientje stal bovendien de show door circulair onderwijs op de agenda te zetten. Dat is opmerkelijk, dat zo’n initiatief uit de koker van ‘haar’ ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt. “Al die omschakelingen beginnen met mensen die anders hebben leren kijken naar de economie, anders leren kijken naar producten, anders nadenken over wat normaal is. De meeste brieven die ik krijg gaan over plastic flesjes, vooral van kinderen van basisscholen. Of ik er alsjeblieft voor wil zorgen dat daar statiegeld op wordt gezet. Dat laat zien hoe het leeft. En dat jongeren heel graag die transitie willen inzetten.”

Vraag is dan hoe ver dit onderwijs over de circulaire economie moet gaan. Van Veldhoven is uitgesproken over de vraag: hoe dan? “Dan moeten we ervoor zorgen dat het in het onderwijs wat structureler ingebed wordt. Niet als keuzevak, maar iets wat je moet weten. De docenten van nu moeten materiaal aangeboden krijgen waar ze dit mee kunnen overdragen.”

Stientje kan op de volledige medewerking van premier Rutter en haar minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rekenen. Ook dat bleek op de Nationale Conferentie Circulaire Economie. 

Wat denkt de onderwijsminister dat zijzelf of haar opvolger in een volgend kabinet gaat doen? Van Engelshoven: “Je moet van bovenaf helderheid bieden van wat je verwacht. Daarom heb ik aan het mbo gevraagd bij de herziening van elk kwalificatiedossier circulariteit een rol te laten spelen. Een heel mooi voorbeeld is hoe dit in het kwalificatiedossier mode is gegaan, waar circulariteit ongelooflijk belangrijk is. Daarnaast is het onderdeel van het burgerschapsonderwijs. Burgerschap is ook duurzaamheid en we hebben gezegd: dit moet ook terugkomen in de keuzedelen. Dat is een helder kader. Vervolgens is het ruimte bieden aan het onderwijs en het regionale bedrijfsleven om er samen invulling aan te geven. Je moet ook van bovenaf helder durven te sturen op de verwachtingen. Onze toekomst wordt alleen duurzaam en circulair als dit in de manier van werken van de werknemers van de toekomst verankerd zit.”

Website Week van de Circulaire Economie

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier