Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Kompas, illustratie Olivia Ettema
Kompas, illustratie Olivia Ettema
11 september 2015

P+ vertaalt nieuwe Sustainable Development Goals VN

Voor het nieuwe nummer van P+ vertaalden we de nieuwe Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het zijn er maar liefst 17.

Redacteur Han van de Wiel legde de hand op deze nieuwe doelen, die de oude Millennium Goals dit jaar gaan vervangen. Het was zijn eer te na deze ontwikkelingsdoelen in het Engels aan te leveren, dus zette hij zich eigenhandig aan het vertalen. Een ‘native’ vertaler keek zijn Nederlandse versie na en gaf er goedkeuring aan.

Wat zijn de 17 nieuwe Sustainable Development Goals?

+ 1 Stop armoede in al zijn vormen, overal
+ 2 Stop honger, bereik voedselzekerheid, betere voeding en bevorder duurzame landbouw
+ 3 Zorg voor gezonde levens en bevorder het welzijn van iedereen op alle leeftijden
+ 4 Zorg voor inclusief en kwalitatief goed onderwijs en bevorder de mogelijkheden voor levenslang leren voor iedereen
+ 5 Bereik gendergelijkheid en maak alle vrouwen en meisjes sterker
+ 6 Zorg voor de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
+ 7 Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
+ 8 Bevorder duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen
+ 9 Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve, duurzame industrialisatie en innovatie
+ 10 Verminder de ongelijkheid binnen en tussen landen
+ 11 Maak steden en andere woonplaatsen ‘inclusief’, veilig, veerkrachtig en duurzaam
+ 12 Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen
+ 13 Neem dringend maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden
+ 14 Behoud de oceanen, zeeën en de mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling
+ 15 Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van ‘terrestrische’ (in grond en bodem) ecosystemen, beheer bossen op duurzame wijze, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en stop het verlies aan biodiversiteit
+ 16 Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, geef iedereen toegang tot de rechter en bouw effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus
+ 17 Verbeter de uitvoerbaarheid en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De 'nieuwe Goals' staan in een artikel waarin met Joost Oorthuizen van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) wordt teruggekeken naar de ‘oude Goals’. Oorthuizen is daar zeer positief over, deze doelen waren zelfs de start van zijn organisatie. “Bedrijven hebben behoefte aan een kompas, een helder en een simpel doel”, aldus Oorthuizen.

P+ biedt dit artikel gratis aan als PDF.
 

Downloads

Meer info download je hier:

P+ evalueert met IDH de Millennium Goals (446 kb)