Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Systemen veranderen
Systemen veranderen
12 november 2020

Ik kan systemen veranderen, zegt 98 procent

Met het boek ‘Changing the Game’ als leidraad is er 92 procent kans ‘dat ik een succesvol Change Maker kan worden’. Zo beoordeelden de 140 deelnemers aan de boekpresentatie van Lucas Simons en André Nijhof hun bijdrage aan het ontwikkelen van duurzame markten. Ook de andere enquêtevragen leverden interessante uitslagen op. Niet minder dan 98 procent van de deelnemers onderschreef de volgende stelling: ‘Changing the Game gaat uit van de veronderstelling dat wij systemen kunnen veranderen’.

In deze wereldwijde boeklancering werden kort de 4 ‘wetmatige’ fases besproken die in alle bedrijfstakken doorlopen moeten worden. Het kost tijd, hielden de auteurs de deelnemers voor, maar er kan daarna een situatie ontstaan waarbij niet een enkele partij, maar alle partijen profiteren van succes zonder daarmee de aarde uit te putten.

Een mooi resultaat dus, deze enquête aan het slot van de lancering van een van de belangrijkste boeken in de MVO-bibliotheek van de laatste jaren. Het boek is nu overal te bestellen, zoals bij bol.com. Maar het goedkoopste is die direct bij de uitgever Routledge te doen, die een introductiekorting van 20 procent aanbiedt.

Bij een andere vraag in de enquête tekende zich ook een overduidelijke meerderheid af. De vraag luidde: ‘Welke partij is het beste in staat om voor een versnelling van transformatie te zorgen richting duurzame markten?’. Van de deelnemers wees 15 procent het bedrijfsleven (en klanten) aan als sterkste partij. De overheid bleef daarbij sterk achter met 10 procent. Vertrouwen in ngo’s was wel heel laag onder de deelnemers: niemand wees maatschappelijke organisaties aan als belangrijkste breekijzer in duurzame ontwikkelingen. Maar ook financiële instelling scoorden eenzelfde 0 procent. Het is het samenspel van al deze stakeholders, ieder in hun eigen rol, die voor gewenste verandering zal zorgen. Dat vond een ruime meerderheid van 74 procent van de deelnemers.

De twee hoofdauteurs Simons en Nijhof kondigden ook aan volgend jaar een nieuwe cursus Changing the Game te zullen aanbieden op Nyenrode Business Universiteit. Vanwege de coronacrisis kan er vrijblijvend gereserveerd worden. Ook ‘in company’ cursussen, met speciale aandacht voor een enkel bedrijf en bedrijfstak behoort tot de mogelijkheden. In het boek Changing the Game worden tal van bedrijfstakken ontleed, van energiebedrijven tot toerisme tot de financiële sector. 

Bestellen 'Changing the Game' bij uitgeverij Routledge met 20 procent korting