Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
dsm jaarverslag 2012
dsm jaarverslag 2012
24 november 2013

De meest transparante duurzaamheidsverslagen 2012

Philips is weer de meest transparante. DSM de meest maatschappelijke. En MeursWerkt de snelste stijger en hoogste MKB-er. De Kristalprijzen voor de meest transparante duurzaamheidsverslagen over 2012.

P+ biedt de PDF met de 260 bedrijven aan.

Philips is de winnaar van De Kristal 2013, de prijs voor het meest transparante jaarverslag van Nederland. Philips won van bijna 500 andere bedrijven. De Kristalprijs voor maatschappelijke verslaggeving is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Philips biedt volgens de onafhankelijke jury een geïntegreerd verslag, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een duidelijke inbedding heeft in de organisatie, in de strategie en in innovatie. Onderscheidend is dat Philips als enige van de genomineerden een positief geformuleerd assurance statement voor de niet-financiële informatie heeft opgenomen. Hier is de jury vol lof over. Het jaarverslag omvat verder een uitgebreid verhaal over antitrust zaken. Zo noemt Philips een list of identified major non-compliances sinds 2010. Daarnaast bespreekt Philips een heikel punt als conflict minerals en heeft de onderneming uitgebreid aandacht voor stakeholder engagement en ketenverantwoordelijkheid.

De winnaars van De Kristal laten zien dat integrated reporting - het in onderlinge samenhang presenteren van financiële en niet-financiële informatie over people, planet en profit - een stap dichterbij is, aldus minister Kamp. “Elk jaar scoren bedrijven beter op de Transparantiebenchmark. En dat moet ook, want MVO is een business case: zowel vanuit bedrijfseconomisch als maatschappelijk perspectief. Het gaat om een bedrijfsmodel gebaseerd op kennis over hoe ketens en belanghebbenden de productie beïnvloeden en hoe deze productie mens, milieu en markt beïnvloedt. Een bedrijf dat zich daarop baseert, weet waar het staat en waar kansen, risico’s en verantwoordelijkheden liggen.”

De Kristalprijs is de hoofdprijs van de sinds 2004 bestaande Transparantiebenchmark, waarmee het ministerie van EZ inzicht biedt in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten. Een belangrijk criterium is de beschrijving van de impact van de eigen activiteiten op mens, milieu en samenleving en de gevolgen voor de eigen sector. EZ wil met de Transparantiebenchmark de prestaties van bedrijven op het gebied van MVO bevorderen.

Naast de hoofdprijs, ontving MeursWerkt de prijs voor beste MKB’er én snelste stijger op de benchmark. De onderneming steeg maar liefst 128 posities en staat op de 27ste plaats, een ongekende prestatie voor een MKB-bedrijf. Het verslag van MeursWerkt (in 2012 Meurs & Molijn) gaat volgens de jury uitvoerig in op belangrijke verslaggevingszaken als een materialiteitsanalyse, de stakeholderdialoog, sociale data en milieudata. Dit is voor een MKB-bedrijf zeer bijzonder.

DSM won de prijs voor meest innovatieve jaarverslag. Deze prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. DSM toont vernieuwing door duurzaamheid in zijn kernprocessen te verankeren en daar als zodanig over te rapporten. Het bedrijf heeft als eerste aandacht voor het meetbaar maken van zowel ECO+ als People+. Dit zijn productinnovaties waarbij een toegevoegde waarde wordt geleverd voor mens en milieu. In de lijst van de Transparantiebenchmark staat DSM op plaats 5, na AKZO Nobel, KPN en Achmea. En de winnaar Philips, dus.

In 2014 veranderen de doelgroep en criteria van de Transparantiebenchmark. De nieuwe criteria hebben meer aandacht voor waardecreatie en relevante niet-financiële informatie (materialiteit). Hiermee stimuleert de benchmark integrated reporting. Uit evaluatie blijkt dat deelname van het MKB beperkt blijft. Daarom is door EZ besloten om het MKB in 2014 niet meer deel te laten uitmaken van de onderzoeksgroep van de benchmark. Ander beleid om het MKB te stimuleren en best practices te delen gaat door.  De onderzoeksgroep wordt verder aangepast aan het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Dit betekent dat deze groep komend jaar zal bestaan uit de top-600 bedrijven van Nederland.

Zie de lijst van de 260 beoordeelde bedrijven, linkerkolom onderaan. Gratis te downloaden.

Meer over de Kristalpijrs
 

Downloads

Meer info download je hier:

transparantie benchmark 2012 (2168 kb)