Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Treemore: brievenbusboompje
Treemore: brievenbusboompje
28 mei 2024

Treemore: Mammoetboom door de brievenbus

Een Mammoetboom die door de brievenbus in huis valt? Of een  Sequoia, die kan uitgroeien tot een reusachtige woudreus? Het bedrijf Treemore maakt het mogelijk iemand een miniatuurversie van een bijzondere boom als cadeau te sturen.

Een koffieboom? Een theeplant? Een olijfboom? De Gingko Biloba, waar de dinosaurussen nog van knabbelden? Oprichter en CEO van Treemore, Maarten van den Berg, bedacht deze symbolische geste. Niet alleen voor particulieren, trouwens. Bedrijven kunnen dit ook hun medewerkers schenken.


Biodiversiteit als KPI

‘Maak biodiversiteit een KPI (Key Performance Indicator) is dan ook het motto van Van den Berg.In een tijd waarin de roep om duurzaamheid steeds luider klinkt, is er één fundament waarop onze toekomst rust: het behoud van biodiversiteit op onze aarde. Het is namelijk de kwaliteit en kwantiteit van ecosystemen dat de kern vormt van een veerkrachtige planeet. Toch blijven het uitsterven van soorten en habitatverlies de grootste uitdagingen van onze tijd. Inmiddels is 46 procent van 's werelds landoppervlak, dat ooit bedekt was met bossen en natuurlijke graslanden, getransformeerd naar intensieve landbouw en monocultuur.”

Van den Berg benadrukt de cruciale rol van bedrijven in het behoud van natuur en biodiversiteit: “Bedrijfsactiviteiten dragen in grote mate bij aan habitatdestructie en verlies van ecologische waarde. Door in het proces van verduurzaming te beginnen bij natuurherstel, zul je als bedrijf automatisch bijdragen aan een breed scala aan duurzaamheidsdoelstellingen, zoals vastgelegd in de SDG's van de VN.”


Bewustzijn en verantwoordelijkheid

Volgens de jonge CEO zijn er binnen elke organisatie genoeg kansen om het tij te keren, zowel op lokaal als op mondiaal niveau. “Het begint allemaal bij bewustwording en de wil van mensen binnen de organisatie”, vertelt hij. “De besluitvormers moeten zich realiseren welke impact hun bedrijfsactiviteiten hebben op de natuur en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Maak van de invloed op de biodiversiteit een KPI, net zoals men dat doet voor het economisch welzijn van het bedrijf. Dit zou een centraal thema moeten zijn in de boardroom van ieder bedrijf.”


Focus op efficiëntie

De uitvoering is heel simpel als het aan Van den Berg ligt: “Ecologische en economische winst kunnen hand in hand gaan. De eerste directeur die tegen kostenbesparing is moet ik nog tegenkomen. En nee, niet met financieel voordeel als uitgangspunt, of ten koste van de sociale component van duurzaamheid, maar met efficiëntie als doel. Een efficiënter bedrijf heeft een lagere milieu-impact. Er is namelijk een sterke correlatie tussen het gebruik van energie en materialen, en biodiversiteitsverlies. Het kan zo eenvoudig zijn als een ‘paperless office’ bijvoorbeeld, of met reductie van kantoorruimte, door hybride werken te standaardiseren. Dat scheelt enorm veel geld, ruimte en tijd.”


Tegels eruit, natuur erin

Ten slotte kunnen bedrijven ook een positief verschil maken door hun eigen omgeving natuurvriendelijk in te richten, met aandacht voor de biodiversiteit. Maarten: “We zouden alle bedrijfseigendommen moeten beschouwen met de vraag: 'Hoe kunnen we hier, zelfs op kleine en lokale schaal, de biodiversiteit vergroten? Hoe kunnen we de natuur hier weer de ruimte geven?' Het aanplanten van bomen, bossen en struiken is een goede manier om dit te doen. Het voelt misschien als iets kleins, maar het draagt direct bij aan het herstel van de biodiversiteit. Bovendien laat je hiermee aan medewerkers zien dat ze blijvend en tastbaar bijdragen aan het milieu.”

De boompjes van Treemore worden - onder andere - verstuurd door Bloompost. Ook bij minder prettige gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare. Een ‘Herinneringsboompje’ kan dan een mooi, symbolisch geschenk zijn – en kost slechts 12,99 euro. Een geboorteboompje zit trouwens ook in het assortiment van Bloompost.