Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Michel Schuurman Treevive
Michel Schuurman Treevive
10 februari 2023

Treevive: de omvang van Nederland aan CO2-credits

Een gloednieuwe onderneming die CO2-credits als financieringsmiddel wil inzetten om tropische bossen ter grootte van heel Nederland te herstellen en te behouden; twee miljoen hectare in 2030. Die ambitie kan alleen stoelen op 30 jaar ervaring in tropische bosbouw, vertelt Michel Schuurman van Treevive.

Hij doelt daarmee op de co-founder van Treevive, Paul Hol. Deze tropische bosondernemer startte al in de vorige eeuw met Forest Research & Management (Form) International. Hij begon in 2003 in Ghana met landschapsontwikkeling van bossen. 

Schuurman, oud-directeur Economie & Politiek van MVO Nederland: “Er zijn niet veel andere mensen op deze wereld die evenveel ervaring hebben met de vraag hoe je de lokale bevolking in tropische landen betrekt bij gebiedsontwikkeling. Paul biedt nu op plantages in Ghana werk aan 1.100 mensen. Hij weet hoe je meerdere revenuen uit een bos kunt halen. Niet alleen met houtverwerking en stroken aangeplant teakhout, maar ook cacao en koffie en andere bosproducten. Hoe je aangelegd bos combineert met natuurbos. Maar ook hoe je carbon-credits als financieringsstroom kunt inzetten bij bosbeheer. Sinds de CO2-markt een miljardenmarkt is geworden, staat deze kennis heel hoog aangeschreven.”


"Vijf jaar na aanplant carboncredits aanbieden"

Schuurman en zijn teamgenoten, waaronder de van FSC Nederland afkomstige Liesbeth Gort, zetten zich met Treevive in om die combinatie tussen tropisch bosbeheer en beschikbare carboncredits te maken. “Het is een financieringsvraag, vooral voor nieuw aangeplant tropenbos. Daar kun je pas na zo'n vijf jaar carboncredits voor vragen. Dat is een gat in de tijd die overbrugd moet worden, een gat dat vraagt om ‘slow money’. Tegelijkertijd is er urgentie. Ontbossing zorgt voor 8 procent van de CO2-uitstoot wereldwijd. Doen we niets, dan gaat dat alleen maar toenemen. Bekend gegeven is dat jaarlijks tien miljoen hectare bos verloren gaat, ook door toenemende bosbranden in Europa. Maar we weten ook dat bossen een bijdrage van ruim 20 procent kunnen leveren aan het voorkomen van verdere opwarming van de aarde. En naast het belang voor ons klimaat zijn bossen het thuis van meer dan de helft van alle landgebonden dieren en voorzien ze bijna 800 miljoen mensen in hun dagelijkse levensbehoefte.”

Schuurman is dan ook heel blij met de samenwerking met de ontwikkelingsbank FMO, die ook een zeer ambitieuze doelstelling heeft: in 2030 moet er een half miljard dollar in tropenbos geïnvesteerd zijn. 

Investment Officer Gerhard Engel en Schuurman werken dan ook nauw samen om de ambities van hun beide organisaties te koppelen. P+ schreef eerder een Special ‘Stop de boomkap’ met daarin de visie van FMO.


"150 miljoen dollar aan investeringen"

Schuurman weet: “Twee miljoen hectare bos beschermen en aanplanten kost zo’n 150 miljoen dollar aan investeringen.” Ook praat Schuurman met verzekeraars, die van investeringen ook niet meteen het eerste kwartaal een hoog rendement verwachten.

De bosprojecten zijn over verschillende continenten verspreid, wat vraagt om specifieke kennis van lokale cultuur en gewoonten. De medewerkers in deze landen zijn dan ook ‘locals’ en kennen hun landgenoten goed.


"Chimpansees en gorilla's"

Schuurman: “We hebben ook projecten lopen aan de Amazonekant van Peru, waar al twintig jaar ontbossing gaande is. We kunnen daar herplanten met onder andere balsa. De grootste uitdaging is nu het bestrijden van het gegroeide idee daar dat land kaal moet blijven. Want kaal land is van iemand. Begroeid land heeft geen eigenaar. Toch zijn wij daar een ‘nursery’ begonnen, waar we jonge boompjes kweken, om geplant te worden.”

In Congo, Afrika, zijn er weer andere culturele obstakels. Het eten van ‘bushmeat’, wilde dieren uit bossen, onder andere. Schuurman: “Wij hebben daar bosprojecten waar chimpansees en gorilla’s wonen. De energie gaat daar minder naar kaalkap, maar de bescherming van dieren en het ontwikkelen van verdienmodellen om de bescherming van die bijzondere soortenrijkdom mogelijk te maken.”

Tekst Jan Bom