Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Trendrapport MVO Nederland
Trendrapport MVO Nederland
20 januari 2015

MVO Nederland lanceert Trendrapport 2015

Een wereldwijde massabeweging om geld uit de fossiele sector terug te trekken. Dat is een van zeven belangrijkste trends die MVO Nederland signaleert.

Duurzame koplopers worden radicaler, talrijker en realiseren meer impact. Ook dat signaleert de kennis- en netwerkorganisatie in haar tweejaarlijks trendrapport.

Die ontwikkeling geldt zowel voor het MKB (TaxiElectric, Vandebron, Gulpener en CFP) als het grootbedrijf (NS, ASN Bank, C&A, DSM, Unilever en Interface).

Het MVO Trendrapport 2015 beschrijft zeven trends die samen zorgen dat een groene en sociale economie snel dichterbij komt. Nieuwe technologie, een krachtige beweging van onderop en succesvolle duurzame businesscases dragen bij aan de doorbraak.

#1 Van winst naar waarde

Trend 1: De discussie over MVO verschuift van ‘de dingen goed doen’ naar ‘de goede dingen doen’. Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wordt het uitgangspunt van bedrijven.

# 2 Fossielexit

Trend 2: De beprijzing van CO2, desinvesteringen in olie en schadeclaims door klimaatslachtoffers markeren het einde van het fossiele tijdperk.

# 3 Smart sustainability

Trend 3: 'Duurzaam' en 'slim' vallen steeds meer samen. Slim samenwerken, slimme meters, smartgrids en intelligente sensoren dragen bij aan kwaliteit van leven, energiebesparing en veiligheid.

# 4 Het potentieel van het teveel

Trend 4: Alles wat over is of verspild dreigt te worden aan tijd, spullen, grondstoffen én sociaal kapitaal vormt steeds vaker de basis voor interessante verdienmodellen.

# 5 Duurzaamheid verkoopt niet

Trend 5: Duurzame koplopers gebruiken de term duurzaamheid niet meer bij het verkopen van hun product en vinden zo wél hun weg naar de consument.

#6 Revolutie in de handelsketen

Trend 6: Onder invloed van innovatieve koplopers beginnen handelsketens te transformeren van ketens met risico’s naar ketens met kansen.

#7 Duurzaam is dat je lang meegaat

Trend 7: Mensen gezond en inzetbaar houden en zorgen dat ieder talent telt, dat is pas écht duurzaam. Steeds meer organisaties stellen dit uitgangspunt centraal en werken actief mee aan een ‘inclusieve economie’.

Chips, apps, internet of things, cleantech, sensoren en drones zorgen voor meer duurzame economische groei, het verlagen van de CO2-uitstoot en het terugdringen van verspilling. In de markten voor energie, consumentenartikelen en voeding zijn koplopers hier al volop mee bezig. MVO Nederland verwacht dat de Nederlandse cleantechsector hierdoor kan groeien van €10 miljard nu naar €30 miljard in 2020.

Directeur-bestuurder Willem Lageweg van MVO Nederland voorspelt dat bedrijven die leunen op fossiele energie op hun retour zijn: “Bedrijven met een actief klimaatbeleid presteren inmiddels 20 procent beter dan bedrijven die afwachten. Oliemaatschappijen anticiperen - stiekem of openlijk - op hoge CO2-prijzen, beleggers als Rockefeller en de pensioenfondsen willen niet meer investeren in fossiel, energiebedrijven worden opgesplitst in duurzaam en fossiel, en wereldwijd ontstaat een massabeweging om geld uit de fossiele sector terug te trekken.”

Daarnaast nemen mensen steeds meer het heft in eigen handen, constateert MVO Nederland. De organisatie denkt daarbij aan energie-, streek- en zorgcoöperaties en aan allerlei vormen van delen (kleding, accommodatie, auto’s). Afval en de massa aan goederen die niet worden gebruikt leiden tot een snel groeiend aantal kansrijke businesscases (Waternet, Peerby, Starsock, i-did, DurabilIT).

Tenslotte signaleert MVO Nederland dat voorhoedebedrijven het voortouw nemen bij preventie op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Dat doen ze door gezonde producten aan te bieden (voedingsmiddelenconcern Wessanen) en door vitaliteit van medewerkers te stimuleren (scheepsbouwer IHC Merwede). Zij beseffen dat de mens de belangrijkste bron is voor succes en dat de vooruitgang vooral gericht moet zijn op een betere balans tussen mens, milieu en economie. 

MVO Nederland is positief over de kansen van de zeven trends voor het Nederlandse bedrijfsleven, zowel op de binnenlandse markt als in het buitenland. Nederland heeft met een flink aantal koplopende bedrijven een sterke uitgangspositie. Om die reden heeft MVO Nederland het platform Ambitie 2020 gelanceerd met als nationale ambitie: Nederland wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie.

Link naar Trendrapport 2015 MVO Nederland
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier