Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Nieuwbouw Houthaven Amsterdam nu al gasvrij
Nieuwbouw Houthaven Amsterdam nu al gasvrij
27 januari 2018

Tweede Kamer: vanaf 2019 gasvrij bouwen

In Nederland mogen vanaf 1 januari 2019 geen nieuwbouwwoningen meer standaard op het gasnet worden aangesloten. Dat heeft een meerderheid in de Tweede Kamer uitgesproken. Daarmee wordt het voornemen van het kabinet om in de toekomst ‘gasvrij’ te bouwen sterk versneld.

Het voorstel werd deze week ingediend door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, met ondersteuning door GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en SGP.

Op het seminar Duurzaam Wonen van de Volksbank, toevallig op dezelfde dag georganiseerd, werd dit voorstel van de volksvertegenwoordiging zeer positief begroet. De bankengroep, bestaande uit ASN Bank,  SNS, Regiobank en BLG Wonen kondigde aan klanten te willen helpen bij het verduurzamen van hun woning. Zeker ook mensen die een hypotheek nodig hebben voor het financieren van een nieuw huis en dus in plaats van een cv-installatie moeten kiezen voor een elektrische warmtepomp.

Alleen onder strikte voorwaarden moet een gasaansluiting mogelijk blijven. De gemeente kan zo'n besluit nemen als daarvoor "zwaarwegende redenen" zijn, zoals hoge kosten voor bewoners. Ook is het niet overal mogelijk om aardgasvrij te bouwen omdat de opties voor een warmtenet of warmtepomp ontbreken.

De maatregel werd al in het regeerakkoord aangekondigd, maar door de recente aardbeving in Groningen eerder deze maand, wordt het voornemen versneld ingevoerd. Het kabinet wilde voor deze maatregeld vier jaar de tijd nemen.

Het kabinet formuleerde in oktober 2017 dat in 2050 alle zes miljoen woningen van het gas gekoppeld zijn. In het coalitieplan zijn geen aantallen genoemd.

Verschillende partijen in Tweede Kamer, met name GroenLinks, hebben er verder bij de regering op aangedrongen te onderzoeken of het afkoppelen van het gasnet door huishoudens kosteloos kan worden gemaakt. Nu nog worden daar forse bedragen voor gevraagd.