Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Vastgoed in Rotterdam
Vastgoed in Rotterdam
03 september 2019

Vastgoed kent duurzame agenda beleggers niet

De vastgoedsector beseft niet of nauwelijks hoe belangrijk duurzaamheid is geworden voor grote beleggers als pensioenfondsen. Dat is kwalijk, vooral omdat Sustainable Development Goal 11 over duurzame steden en gemeenschappen een steeds belangrijkere rol gaat spelen in investeringsbeslissingen. Het is de grootste beleggingspost van institutionele beleggers. 

De waarschuwing aan de sector komt van Bas van de Griendt van Stratego-Advies, die 100 vastgoedprofessionals ondervroeg.“Veruit de meeste vastgoedprofessionals hebben nog nooit van de SDG’s gehoord”, zo signaleert deze bouwexpert.

Van de Griendt constateert: “Pensioenfondsen en institutionele beleggers bijvoorbeeld geven aan dat niet alleen een steeds groter deel van het geïnvesteerde kapitaal boven gemiddeld duurzaam moet presteren. Het moet ook een positieve bijdrage leveren aan de SDG’s en dan met name in de gebouwde omgeving, in duurzaam vastgoed wel te verstaan. Nu ook gemeenten bezig zijn SDG-beleid te formuleren, onder andere vanwege de steeds verdergaande verstedelijking in ons land, doen de vastgoedsector en de bouw er goed aan de lead te nemen in het opstellen van een (lokale) SDG-agenda voor de gebouwde omgeving, compleet met een bijbehorend set van indicatoren en concrete doelen.”

Uit de enquête blijkt bij doorvragen wel dat de vastgoedsector SDG11 als de meest relevante beschouwt.  Dit doel gaat over duurzame steden en gemeenschappen en is de belangrijkste SDG als het gaat om vastgoed- en gebiedsontwikkeling en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Betaalbare en duurzame energie (SDG7), goede gezondheid en welzijn (SDG3), verantwoorde consumptie en productie (SDG12) en klimaatactie (SDG13) completeren de top vijf, die de vastgoedsector kan opsommen. Dat zijn dezelfde vijf SDG’s waaraan pensioenfondsen en institutionele beleggers prioriteit geven en waarin ze vooral investeren. En het zijn dezelfde SDG’s waarnaar meestal de aandacht uitgaat vanuit gemeenten.

Belangrijk verschil echter is dat SDG11 behalve een ‘harde’ fysieke kant ook een ‘zachte’ sociale kant heeft. Duurzaamheid gaat aldus over meer dan techniek en innovatie. Het gaat ook over de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen, werkgelegenheid en toegang tot de arbeidsmarkt, voor iedereen toegankelijke faciliteiten en voorzieningen, goede sanitatie, gezonde voedsel- en drinkwatervoorziening, leefbaarheid en veiligheid. Daarmee houdt SDG11 direct en indirect verband met heel veel andere SDG’s en kennen de SDG’s een grote stedelijke dimensie. 

Website Stratego-advies