Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Velux Levenslang
Velux Levenslang
04 september 2020

VELUX Levenslang CO2-Neutraal

De VELUX Groep wil alle CO2 sinds de bedrijfsoprichting compenseren. De Zweedse maker van tuimelramen bestaat sinds 1941 en in 2041 moet het doel bereikt zijn. Het gaat in die 100 jaar om zo'n 5,6 miljoen ton aan CO2. De samenwerkingspartner is het Wereld Natuur Fonds (WWF). Om het doel te bereiken worden er wereldwijd natuurlijke bossen hersteld en behouden.

De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen plaatsvinden in Oeganda en Myanmar.

In Oeganda ligt de nadruk op het herstel van aangetaste bossen, de aanleg van nieuwe bossen en de bescherming van de resterende natuurlijke bossen door middel van een breed scala aan maatregelen. Het project zal ook bomen laten groeien in bospercelen, in andere boslandbouwsystemen en in plantages buiten beschermde gebieden. Om zo te voldoen aan de vraag naar verschillende bosproducten en om de druk op natuurlijke bossen te verminderen.

Het project in Myanmar draagt bij aan het behoud van de unieke biodiversiteit en het boslandschap in Tanintharyi en komt tot stand in nauwe samenwerking met en ten voordele van de lokale gemeenschap. Deze regio staat bekend om de bijzondere vogelsoorten, maar er komen ook luipaarden, tijgers en Aziatische olifanten voor. 

Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland: “De planeet wordt geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis en dit vereist buitengewone maatregelen.  Hopelijk inspireren we andere bedrijven hiermee om ook ‘Levenslang CO2 Neutraal’ te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor iedereen te creëren.”

Maar hoe doet Velux dit? Omdat er geen standaardmethodologie is voor het berekenen van een vroegere CO2-voetafdruk (er bestaan bijvoorbeeld geen geldige emissiefactoren en gegevens over energieverbruik van tientallen jaren geleden) heeft de VELUX Groep een methode ontwikkeld om haar CO2-uitstoot tijdens de hele levensduur te berekenen. Deze methode is gebaseerd op de erkende Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard en wordt toegepast op vroegere gegevens. Deze unieke methodologie, inclusief de onderliggende aannames, wordt onafhankelijk geverifieerd door Carbon Trust en beoordeeld door WWF-experts.

Meer info over 'Velux levenslang'

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier