Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Ministerie BZ City Deal Impact Ondernemen
Ministerie BZ City Deal Impact Ondernemen
31 december 2023

Verlenging City Deal Impact Ondernemen op komst

Er zijn al zoveel steden die zeggen door te willen gaan met  de succesvolle City Deal Impact Ondernemen dat een verlenging nu al min of meer een feit is.

Op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties huist de ‘dealmaker’ van de City Deal Impact Ondernemen. Maar Farida Polsbroek maakt zich liever onzichtbaar dan dat ze zich als de centrale spits in dit menselijke ecosysteem laat portretteren. “Dit is een veranderingsproces van een partnernetwerk”, zegt ze. “Het dagelijkse werk wordt niet door mij, maar door anderen gedaan.”

Toch hoort daar een wettelijk fundament bij, waar de andragologe voor zorgde. Polsbroek, bescheiden: “Elke City Deal komt in de Staatscourant te staan, nadat een convenant door partijen is ondertekend. In de City Deal Impact Ondernemen waren dat er een kleine 100. Dat regel ik, na een verkenning of zo’n deal kans van slagen heeft. En ook niet nadat de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer eerst in 2020 een brief aan de Tweede Kamer had geschreven. Daarin gaf ze aan zich in te willen zetten voor een stevige basis voor impact ondernemers. Er was toen ook een hele goede kwartiermaker, die haar hele enthousiaste netwerk inbracht.”

Polsbroek heeft ook het dagelijkse werk van de Deal gedelegeerd aan een projectleider: Edwin Teljeur. Zelf impactondernemer geweest, spreekt hij de taal van zijn collega’s, kent hun behoeften, drijfveren en frustraties. Het is Teljeur die bijna in zijn auto leeft en van de ene naar de andere afspraak snelt. 

Polsbroek: “Edwin gaat naar de partners toe, zorgt dat het projectteam aangestuurd wordt. Hij houdt contact met mij, zodat ik aangehaakt blijf. Ik ga met hem op pad. Zeker als het om afspraken gaat met mensen die bestuurlijke functies vervullen: wethouders van de bij de Deal aangesloten steden, ambtenaren. Ik onderhoud ook de contacten met de andere departementen van de Deal. Ook schuift eens in de twee maanden een ambtenaar van de gemeente Apeldoorn in het coördinatieteam aan. Die stad is op het gebied van impact ondernemen al jaren goed bezig. Het concept van ‘Brede Welvaart’ is vorig jaar zelfs in het coalitieakkoord vastgelegd, toen de nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd. Dat akkoord kunnen we nu weer als goed voorbeeld meenemen in het overleg met de andere steden in de City Deal. Het is echt een handvat; je kunt er zelfs de begrotingsbehandeling mee doen.”

Bescheidenheid is er zelfs wanneer het over de financiering van deze City Deal gaat. De buitenstaander moet vooral niet denken dat het netwerk van betrokken mensen en organisaties de schatkist in fors tempo uitput. Polsbroek stelt dat het tegendeel het geval is: “Het mooie is dat er juist niet veel geld mee gemoeid is. Het Rijk draagt op jaarbasis niet meer bij dan 30 duizend euro per departement (dat zijn er dus vier, de steden en provincies dragen ieder 10K bij, tot een totaal budget van 300K, red.). Laat er dus geen misverstand over bestaan dat een City Deal tonnen of miljoenen euro’s kost. Alle partners dragen naar draagkracht bij. Wij houden alleen een kleine projectorganisatie draaiende. Ik vind het ook een ‘winning selling point’, dat de meeste mensen achter de City Deal juist niet bij de Rijksoverheid werken. Wij willen het Rijk niet een extra zware rol geven. Wij hebben een gelijkwaardige rol.”

In het eerste kwartaal van 2024 loopt de City Deal af. Polsbroek heeft goede hoop dat er een verlenging van nog eens twee jaar komt. “Dat weet ik zelfs wel zeker. Tal van partijen binnen deze Deal hebben mij al aangegeven door te willen gaan, ook omdat ze het opgebouwde netwerk ontzettend belangrijk vinden. Partners weten elkaar te vinden, maken gebruik van elkaars expertise. Ik ben dus het meest tevreden dat het ecosysteem functioneert, zich steeds verder ontwikkelt, vooral inhoudelijk, op verschillende manieren. Een leergang vastgoed voor gemeenteambtenaren. Een inspiratiebijeenkomst. Hoe meet je impact? Het zijn allemaal bouwstenen om dat ecosysteem te bestendigen.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van de P+ Special ' Menselijke ecoystemen: zo werkt de City Deal Impact ondernemen'. Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn dat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, dat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat van Buitenlandse Zaken. Ook hebben de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe de Deal ondertekend.