Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Zonnedak grote bedrijfsdaken
Zonnedak grote bedrijfsdaken
29 mei 2022

Verplicht zonnedak op nieuwe bedrijfsgebouwen

Het kabinet streeft ernaar om vanaf 2025 nieuwe utiliteitsgebouwen met een dakoppervlak groter dan 250 m2 een verplichting op te leggen om het volledige dak te gebruiken of laten gebruiken voor de opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie (zonnestroom, zonnewarmte, of een combinatie daarvan). 

Om te zwakke constructies van platte bedrijfsdaken van zonnepanelen te voorzien komt er ook een regeling. Hierbij kan gedacht worden aan het deels vergoeden van de meerkosten voor constructieve aanpassingen van het dak of de meerkosten voor het toepassen van lichtgewicht zonnepanelen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om deze regeling te financieren vanuit het Klimaatfonds. 

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van de grote daken draagkrachtproblemen heeft. Het grootste deel hiervan, 45 procent van het totale aantal grote daken, kan met relatief kleine investeringen alsnog worden benut voor zon-PV. 

De TKI Urban Energy schat in dat met €15 per m2, waarvan €10 per m2 subsidie, toepassing van zon-PV voor deze grote groep daken haalbaar wordt. Het kabinet wil de uitwerking van deze regeling richten op deze categorie daken.

Maar architecten van nieuwe blokkendozen krijgen er eindelijk een nieuwe constructieopdracht bij. Deze moeten wel technisch, functioneel en economisch haalbaar zijn, wat onder andere betekent dat de installatie kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Met deze verplichting wordt dan ook geregeld dat alle utiliteitsgebouwen ‘solar prepared’ worden opgeleverd, waarbij voor de constructieve sterkte uitgegaan wordt van volledige benutting van het dak. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat bij gebouwen waar zon op dak bij oplevering niet mogelijk is, bijvoorbeeld door netcongestie, dit op een later moment wel kan worden gerealiseerd, omdat het dak dan in ieder geval al op de juiste wijze is geconstrueerd.

In de brief van het kabinet waarin dit beleid wordt aangekondigd is ook bijzondere aandacht voor verzekeraars van bedrijfsgebouwen. Ook zij vormen een probleem bij de realisatie, door hoge premies te eisen wanneer een zonnedak wordt gerealiseerd.

Daarover schrijft het kabinet: ‘Door verzekeringsmaatschappijen worden zonnestroomdaken als een vergroot brandrisico gezien. Er is echter niet genoeg data beschikbaar om dit te onderbouwen. Daarom worden er twee onderzoeken uitgevoerd, gericht op het vergroten van kennis over de brandveiligheid bij zon-PV systemen om zo zekerheid en vertrouwen bij verzekeraars te vergroten. Het eerste onderzoek, uitgevoerd door een NEN-werkgroep, betreft de brandveiligheid van verschillende isoleermaterialen. Het tweede onderzoek is een samenwerking tussen TNO, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en NEN en richt zich op het vergroten van de kennis over de brandveiligheid van zonnestroomsystemen op bedrijfsgebouwen en het verzamelen van statistische gegevens met als doel om het risico in kaart te brengen. Het kabinet verwacht op basis van de resultaten van deze onderzoeken een grotere bereidwilligheid om te verzekeren’.

Lees hier de volledige brief over zonnedaken van het kabinet
 

Downloads

Meer info download je hier:

Kabinet over zonnepanelen bedrijfspanden (1089 kb)