Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Statiegeldblikje
Statiegeldblikje
13 maart 2022

Waar leveren wij onze statiegeldblikjes in?

Waar kunnen consumenten hun blikjes straks inleveren om statiegeld op te halen? Bij ons in de supermarkt kan dat, beloven Ekoplaza en Marqt. Niet bij ons binnen, zeggen de andere supermarkten, verenigd in het Centrum Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en het Afvalfonds.

De grote supermarkten weigeren blik in te zamelen. Ze pleuten ervoor pleiten om onbemande statiegeldmachines in de openbare ruimte te zetten. Daarmee gaan ze tegen de wens van de consument in. 89 procent van de consumenten vindt het zeer belangrijk tot belangrijk om statiegeldflessen en blikjes weer bij de verkooppunten in te kunnen leveren, zo bleek uit een enquête van Consumentenbond.

Kwaliteitsmanager van Ekoplaza, Steven IJzerman, gaat wel mee met de uitslag van de Consumentenbond: “We zijn al jaren voorvechter van statiegeld op plastic en blikjes. Wat ons betreft was er al jaren geleden statiegeld op deze drankverpakkingen ingevoerd. Net als in Denemarken en Duitsland. De recente studie van Eunomia toont aan dat zonder inname in supermarkten statiegeld minder goed werkt en dit sterkt ons in ons besluit.“

Oud-staatssecretaris Stientje van Veldhoven besliste op 3 februari 2021 dat er met ingang van 31 december dit jaar 0,15 euro statiegeld zit op alle drankblikjes, net zoals op de kleine plastic flesjes.

Maar waar moeten de innamepunten geld teruggeven? Naast de flessenbak? Die geeft geen statiegeld terug. Belangrijke stakeholders zoals Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verzetten zich tegen de innamepunten op straat.

En wat als er iets misgaat, als het onbemande systeem op straat weigert geld terug te geven? Voor consumenten is het fijner wanneer winkelmedewerkers direct kunnen inspringen als er iets misgaat met de statiegeldmachine. 

En waarom komt die discussie nu pas los?

IJzerman van Ekoplaza: “De staatssecretaris heeft hiermee alle supermarkten twee jaar de tijd gegeven om oppervlakte in hun magazijnen vrij te maken en hun operatie zo in te richten, dat zij in staat zijn om klanten te faciliteren in klimaatpositief gedrag. En dat is cruciaal omdat uit steeds meer onderzoeken blijkt dat mensen veel waarde hechten aan een gezond milieu, natuur en duurzaamheid. Vanuit die gedachte hebben wij de statiegeldmachines van Ekoplaza en Marqt al jaren geleden zo ingericht dat klanten kunnen kiezen om het statiegeld dat zij ontvangen aan zichzelf uit te keren of te doneren aan de Plastic Soup Foundation.”

Recent onderzoek van Eunomia onderstreept dat inzameling via de supermarkt, het zogenaamde return-to-retail, het meest consumentvriendelijk is en daarmee een belangrijke factor vormt in het succes van de statiegeldsystemen. Hier ligt bovendien ook de voorkeur van de Nederlandse consument. 89 procent van de consumenten vindt het zeer belangrijk tot belangrijk om statiegeldflessen en blikjes weer bij de verkooppunten in te kunnen leveren, blijkt uit de enquête van Consumentenbond.

Suze Govers van Recycling Netwerk Benelux: “Statiegeld bewijst al jaren een prima middel te zijn om drankverpakkingen uit het milieu te houden. Voorwaarde is wel dat het systeem klantvriendelijk is. Een onhandig systeem, zoals het Afvalfonds nu bepleit, zal de participatiegraad doen dalen waardoor er minder blikjes worden ingezameld, en dat is natuurlijk slecht voor het milieu. Gedrag waar consumenten al sinds jaar en dag mee vertrouwd zijn, moet daarom centraal staan bij de inrichting van het statiegeldsysteem. Klanten moeten hun statiegeldblikjes kunnen terugbrengen op dezelfde plek als hun statiegeldflesjes: in de supermarkt en de grote verkooppunten”.

De Consumentenbond benadrukt wel dat het van groot belang is dat het consumentenvertrouwen in het huidige statiegeldsysteem niet wordt geschaad. Het zou daarom onverstandig zijn door halsoverkop een gebrekkig nieuw en parallel inzamelsysteem op te zetten naast het bestaande en goed functionerende inzamelsysteem met statiegeldautomaten in supermarkten.