Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Onwillig MKB, illustratie Esther Dijkstra
Onwillig MKB, illustratie Esther Dijkstra
04 maart 2016

MVO EXPERTS: Wetten voor achterblijvende MKB-ers

Hoe dan ook niets van duurzaamheid willen weten?  Bijna de helft van de MVO Experts vindt dat er dan toch maar verplichte wet- en regelgeving voor het MKB komen.

Moet er wet- en regelgeving komen om achterblijvende MKB-bedrijven aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen? De meeste MVO Experts vinden van niet: 55 procent,  zo blijkt uit de nieuwste enquête, opgezet door de Erasmus Universiteit, om precies te zijn: Erasmus School of Accounting & Assurance/Erasmus School of Economics, waar Impact-deskundige Karen Maas directeur van is.

Voorstanders van ingrijpen - 45 procent dus - denken dat verplichtingen op gebied van lager energie- en watergebruik voor de grotere MKB-ers zinvol kunnen zijn. En ook verplicht duurzaam inkopen.  Met belastingvoordelen als beloning. Liever de koplopers  onder de duurzame bedrijven belonen, dan de achterblijvers straffen: dat is ook een belangrijke lijn die MVO Experts aangeven.

Dat er iets moet gebeuren, is voor de ondervraagden wel duidelijk: “89 Procent van de MVO Experts erkennen dat de implementatie van MVO in het MKB momenteel stroef verloopt.”

Een andere interessante uitkomst: “Van de MVO experts  die voor wetgeving zijn, vindt 78 procent dat dit alleen voor het middelgrote bedrijf moet gelden.”

Het panel verwacht dat de stroeve voortgang in het MKB  voornamelijk wordt veroorzaakt door  drie oorzaken:

+ Het MKB ziet geen link tussen MVO en haar eigen werkzaamheden (77 procent)

+ Veel bedrijven handelen zonder achterliggend beleid of strategie (71 procent)

+ Door de afwezigheid van een algemeen raamwerk (51 procent)

Deze stroeve implementatie is een gemiste kans: de MVO Experts bevestigingen dat er vele voordelen zijn van een actieve MVO benadering voor het MKB. Enkele van de voordelen die in grote mate worden herkend, zijn:

+ de verbetering van de bottom line, de financiële positie van het bedrijf

+ de bevordering van het strategisch denken in het MKB

+ aantrekkingskracht voor nieuwe medewerkers

+ het verbeteren van de reputatie

Een belangrijke motivatie voor het MKB om aan MVO te doen, zijn de kansen op marketing- en communicatiegebied. Opmerkelijk genoeg ziet slechts 16 procent van de experts MVO als een financiële belasting voor het MKB. Daarentegen is 63 procent van de respondenten van mening dat MVO juist leidt tot financiële voordelen. Argumenten te over om de voordelen en kansen die MVO het MKB biedt dus beter te benutten en de achterblijvende MKB bedrijven te verleiden om ook vde duurzame weg in te slaan.

Maar op welke manier kan het MKB de kansen van MVO beter benutten? Volgens het MVO Expertpanel dient een aantal zaken in het MKB daarom te veranderen. Het merendeel is over de navolgende aanpak eens:

+ Stel niet alleen meetbare doelen, maar ook kwalitatieve, niet direct meetbare doelen

+ Breng meer structuur aan in de evaluatie van de eigen missie

+ Het MKB heeft specifieke tools en ondersteuning vanuit de eigen sector nodig

+ Een cross-sectorale benadering heeft nut

+ Voordelen van MVO worden zichtbaar met  een duidelijke business case

Maar hoe kan het MKB gestimuleerd worden om hiermee aan de slag te gaan?

Lees het volledige verhaal uit P+ People Planet Profit: download de PDF.

Tekst Karen Maas en Jacqueline Scheidsbach

Downloads

Meer info download je hier:

Wetten voor achterblijvers (PDF) (573 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier