Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Klimaatactie Zelfstroom
Klimaatactie Zelfstroom
25 juni 2021

Nederlanders overtuigd van eigen positieve invloed op klimaat

Met vervuilende industrieën en overheden kunnen klimaatacties van individuen als een druppel op een gloeiende plaat voelen. Voor Nederlanders geldt dit niet, blijkt uit onderzoek van Zelfstroom onder 1.055 Nederlandse consumenten. Zo zijn vier op de vijf van hen ervan overtuigd dat zij als individu kunnen bijdragen aan een beter klimaat. Bovendien vindt 72 procent van de respondenten het belangrijk om zo klimaatbewust te leven.

Nederlanders jonger dan dertig jaar zijn minder optimistisch over hun eigen invloed op de klimaatdoelstellingen. Zo denkt 74 procent van hen dat hij of zij individueel een verschil kan maken en vindt 61 procent het belangrijk om zo klimaatbewust mogelijk door het leven te gaan. “Het is positief dat de meeste Nederlanders in hun eigen bijdrage geloven”, zegt Miranda Berkhof, CEO van Zelfstroom. “Omdat jongeren de klimaatcrisis als een collectief probleem beschouwen, verbaast het mij niet dat zij hier sceptischer tegenover staan. Het ís ook een collectief probleem, maar de oplossing hoeft dat niet perse te zijn. Als iedereen een stap in de goede richting zet, is de totale impact enorm.”

Klimaatbewust leven gebeurt niet vanzelf, blijkt uit het onderzoek. Zo vindt 41 procent van de ondervraagde Nederlanders dat er te weinig persoonlijke voordelen zitten aan een klimaatbewuste levensstijl. Berkhof: “Wij merken dat Nederlanders allereerst een financieel duwtje in de rug nodig hebben richting klimaatbewust leven. Daarna groeit het besef dat ze goed bezig zijn en volgt de rest vanzelf. Met de juiste incentives kunnen we als individu en als land grote stappen zetten.”

Hoewel het gros van de Nederlanders klimaatbewust leven belangrijk vindt, zegt 36 procent dat we hierin doorslaan. Hierbij lijken vijftigplussers meer ‘klimaatmoe’ (veertig procent) dan respondenten jonger dan veertig jaar (32 procent). Tegelijkertijd voelen twintigers en dertigers zich het meest schuldig over hun eigen klimaatonvriendelijke handelingen (55 procent).

Bekijk het volledige onderzoek op de website van Zelfstroom.