Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Duurzame Kennis, illustratie Karin van der Vegt
Duurzame Kennis, illustratie Karin van der Vegt
11 september 2015

21st Century Skills voor beroepsonderwijs

Deze eeuw vraagt totaal andere vaardigheden dan de vorige, ook van leerlingen aan het beroepsonderwijs (mbo). Marga Hoek nam daarom de 21st Century Skills op in haar nieuwe boek.

In Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen leert de directeur van De Groene Zaak toekomstige vaklieden leert waarom kwalificaties als ‘creativiteit’ nodig zijn om straks mee te kunnen doen.

Kennis en vaardigheden die een vader aan zijn zoon kon overdragen. Zo ging dat een eeuw lang, voor werknemers in de bouw, in de industrie of in de voedingssector. Ook in het onderwijs zijn vertrouwde basisvaardigheden niet meer toereikend. Door de opmars van de technologie en duurzaamheid verandert alles.

Marga Hoek vertaalde haar succesvolle managementboek Zakendoen in de Nieuwe Economie daarom voor de toekomstige installateurs van zonnedaken, voor de onderhoudsmonteurs van windmolenparken op zee en voor de bouwers van lokale energienetwerken met huizen die energie opleveren.

Waarom? Hoek:  “Vroeger was een vak als economie niet belangrijk op het mbo. Je wist wel zo’n beetje hoe de wereld in elkaar zat. Door de transformatie is dat niet langer zo. De leerlingen aan het beroepsonderwijs van nu moeten eerst leren hoe de economie van deze eeuw gaat werken. Wat het betekent om van een industrieel tijdperk naar een kennis- en informatiemaatschappij over te gaan. Met de vaardigheden van gisteren alleen red je het morgen niet meer op de arbeidsmarkt.”

Wat zijn de 7 New Century Skills?

1. Ict-geletterdheid
Wat is het?
Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. Dit is de enige echt nieuwe vaardigheid van de 21ste eeuw, nu we omringd worden door technologie.
Wat vraagt het?
Analyseren en selecteren van gepaste media- en ict-bronnen. Begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie wordt gecommuniceerd.

2. Samenwerken
Wat is het?
Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving alles met elkaar verbonden is.
Wat vraagt het?
Verschillende rollen en talenten in de groep begrijpen, hulp kunnen vragen en ontvangen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele aansprakelijkheid, positieve open houding, flexibel zijn, je kunnen aanpassen.

3. Creativiteit
Wat is het?
Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren. De behoefte aan creativiteit neemt toe omdat bezit van kennis niet meer of amper nog onderscheidend  is; informatie en kennis zijn vrij beschikbaar via internet.
Wat vraagt het?
Effectief en efficiënt technieken kunnen toepassen voor ideeëncreatie, out of the box denken, iets nieuws bedenken, toegepaste verbeeldingskracht, samenhang zien tussen dingen die anderen voor onmogelijk beschouwen.

4. Communiceren
Wat is het?
Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. Communicatie gaat van een op een, van een naar de massa, naar iedereen tegen iedereen. Hoe volg je gesprekken als iedereen tegelijkertijd ‘praat’?
Wat vraagt het?
Op verschillende manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen, laten zien wie je bent.

5. Probleemoplossend vermogen
Wat is het?
Het zien van problemen en tot een plan van actie kunnen komen om ze op te lossen. Voorheen werd deze vaardigheid slechts verwacht van leidinggevenden.
Wat vraagt het?
Vraagstukken signaleren, analyseren en definiëren, nieuwe oplossingsstrategieën genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, doorzettingsvermogen, volharden, samenwerken, bundelen van krachten.

6. Kritisch denken
Wat is het?
Het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren. Wordt belangrijker, omdat er een grote hoeveelheid aan informatie is die niet altijd klopt.
Wat vraagt het?
Het cognitieve proces van analyseren, vergelijken, concluderen, interpreteren, evalueren, synthetiseren. Bewust worden van eigen handelen, zelfreflectie.

7. Sociale en culturele vaardigheden
Wat is het?
In staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, te werken en te leven. Neemt aan belang toe, want de netwerksamenleving brengt veel diversiteit met zich mee. We werken bovendien steeds vaker internationaal.
Wat vraagt het?
Respect voor en kennis van algemene (en cultureel specifieke) omgangsnormen. Zien, respecteren en benutten van diverse standpunten, waardoor samenwerking mogelijk is. Empathie, van elkaar willen leren.

Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen is een uitgave van New Economy Publications en voor 24,50 euro te bestellen.

Lees het volledige artikel in P+ (PDF)

 

Downloads

Meer info download je hier:

21st Century Skills in P+ (1074 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier