Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Sungevity foto P+ People Planet Profit
Sungevity foto P+ People Planet Profit
28 november 2014

Vijf miljoen daken nodig

Willen we dat onze energiebehoefte in 2030 voor 30 procent door zonnepanelen wordt opgewekt? Dan zijn er zeker vijf miljoen daken nodig.

Die berekening staat in het eerste Online magazine van P+. Elk magazine bevat een stevig artikel, dat de moeite waard is te bewaren.

In het eerste online magazine rekende de redactie duurzame toekomstscenario’s op energiegebied om naar de benodigde hoeveelheid daken in Nederland.

In het online magazine van P+ heet dit grote artikel ‘The Bigger Picture’. Het lang verhaal graaft dieper dan in andere digimagazines gebruikelijk is. Weet elke lezer wat een Petajoule is, of hoeveel Kilowattuur zonnepanelen op jaarbasis kunnen opleveren? Scenarioschrijvers gaan uit van wel. Pas tastbaar worden deze meeteenheden pas, wanneer ze worden omgerekend naar tastbare zaken, zoals daken van woningen en bedrijven.

Om de energiescenario’s van Marjan Minnesma van Urgenda en hoogleraar Pier Vellinga van de Wageningen University inzichtelijk te maken, sloeg de redactie van P+ aan het rekenen. De uitkomst werd voorgelegd aan de makers van het Transitiemodel, op basis waarvan Minnesma en Vellinga zelf een scenario bouwden en daarbij ook gebruik maakten van PV-panelen.

Hier de basis van de rekensom:

+ 1 Petajoule staat gelijk aan 277.777,77 Megawattuur.
+ 1 Megawattuur (MWh) staat gelijk aan 1.000 Kilowattuur (kWh)
+ 1 Zonnepaneel in Nederland levert per jaar gemiddeld zo’n 238 Kilowattuur.
+ Voor 1 Megawattuur zijn er (afgerond) 4 zonnepanelen nodig.
+ Voor 1 Petajoule (Pj) aan elektriciteit zijn dus 1,2 miljoen zonnepanelen nodig.
+ Vellinga wil ongeveer 32 procent van alle daken vol leggen met zonnepanelen
+ Minnesma wil 75 procent van alle daken vol leggen met zonnepanelen
+ Voor de 35,6 Petajoule van Pier Vellinga zijn dus 35,6 miljoen zonnepanelen nodig.
+ Voor de 77,9 Petajoule van Marjan Minnesma zijn zelfs 90,9 miljoen zonnepanelen vereist.
+ Per dak telt het gemiddelde systeem 10 PV-panelen.
+ Vellinga heeft dan 3,56 miljoen daken nodig.
+ Minnesma heeft 9,09 miljoen daken nodig.
+ Het gemiddelde van Vellinga en Minnesma is 6,3 miljoen daken.

+ Gezien de steeds meer elektriciteit opleverende PV-panelen moet het met 5 miljoen ook kunnen.

De rekensom vormt een kader in het artikel.

Nieuws is ook dat leverancier van PV-installaties Sungevity op dit moment uitrekenr of er wel vijf miljoen daken in Nederland beschikbaar zijn. En ook: welke dat zijn. Op deze manier ontstaat een landelijk beeld, daar waar websites van de Zonatlas slechts de mogelijkheden in een stad of een provincie aangeven.

Het complete artikel is zowel digitaal online te lezen, maar ook in de vorm van een PDF. Na het gratis downloaden kan de PDF weer uitgeprint worden, voor diegenen die toch liever op papier een wat diepgravender stuk lezen.