Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Van aardgas naar waterstof
Van aardgas naar waterstof
04 juli 2021

Gasunie gaat aardgasnet omzetten naar waterstof

Het omzetten van de aardgasleidingen naar een transportsysteem voor waterstof voor de industrie gaat zo’n 1,5 miljard euro kosten. Maar belangrijker nog dan de kosten is de maakbaarheid van deze duurzame transitie. Volgens de Gasunie kan de omzetting al in 2027 gereed zijn en voor 85 procent de huidige aardgasleidingen dekken, aangevuld met nieuwe leidingen. De Gasunie liet dit deze week weten, nadat de staatssecretaris voor Energie en Klimaat vroeg om of deze omzetting maakbaar zou zijn.

Groot voordeel is dat de kosten hiermee een factor vier lager uitpakken dan wanneer volledig nieuwe leidingen zouden worden aangelegd. De capaciteit van het netwerk bedraagt 10 GigaWatt, gelijk aan 25 procent van het totale energieverbruik van de Nederlandse industrie. Op termijn kan dit verder worden uitgebreid.

Waterstof is een ideale ‘opslag’ om energie van onder andere windparken op zee. Han Fennema, CEO van Gasunie, is blij met het besluit van het Ministerie van EZK: “Dit is goed voor de leidende positie van ons land op dit vlak. Nederland wordt namelijk het eerste land dat het bestaande aardgasnetwerk geschikt maakt voor waterstof.” 

Gasunie staat klaar om het landelijk transport van waterstof voor alle marktpartijen mogelijk te maken, benadrukt Fennema: “Met onze kennis en kunde leveren we een bijdrage aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Gasunie heeft ruime ervaring met veilig en betrouwbaar transport, opslag en conversie van aardgas. En op het gebied van waterstof hebben we inmiddels ervaring opgedaan met de ondergrondse leiding die wij drie jaar geleden in Zeeuws-Vlaanderen hebben omgebouwd naar waterstof.” 

Gasunie is al bezig met de voorbereidingen voor een landelijk waterstofnetwerk en verwacht na de zomer te starten met de ontwikkeling van de eerste leidingen. “Vanzelfsprekend zetten wij alle stappen in nauwe afstemming met huidige en toekomstige gebruikers, partners en andere belanghebbenden.”

Waterstof levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de industrie, en straks ook in de mobiliteit en de gebouwde omgeving. Gasunie-CEO Fennema: “Dat is goed nieuws voor het klimaat én voor de Nederlandse economie. Alle industriële regio’s krijgen snel toegang tot de waterstofinfrastructuur. Dit geeft de Nederlandse economie een belangrijke uitgangspositie. De eerste delen van het transportnet worden ontwikkeld in de regio’s waar de waterstofactiviteiten het meest concreet zijn, zoals Rotterdam en Groningen.” 

Het geschikt maken van bestaande aardgasleidingen voor waterstof begint met de infrastructuur binnen de regionale industriële clusters. Gasunie zal deze vervolgens met elkaar, met opslaglocaties én met het buitenland verbinden. “De aaneengesloten landelijke infrastructuur zal niet alleen onze havens en industriële clusters met elkaar en met waterstofopslaglocaties verbinden, maar ook met onze buurlanden. Daarmee wordt Nederland de toegangspoort naar Europa voor de wereldwijde waterstofmarkt,” aldus Fennema.

Het onderzoeksrapport HyWay27 op basis waarvan Gasunie aan de slag wil.