Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Jan Rotmans
Jan Rotmans
02 september 2016

Rotmans wil Nederland ook aardgasvrij maken

We moeten niet alleen kolencentrales sluiten, maar ook naar een ‘aardgasvrije’ economie.  Gas is volgens hoogleraar Jan Rotmans nog schadelijker dan we dachten: ‘We moeten er snel van af’.

Dat stelt de hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit deze week in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.

Rotmans laakt de ‘framing’ van gas als een ‘transitiebrandstof’, om een overgang te maken van een energievoorziening die is gebaseerd op kolen en olie naar duurzame energiebronnen als zonne-energie en windenergie. “Gas is en blijft een fossiele brandstof die in hoge mate bijdraagt aan klimaatverandering”, stelt Rotmans: “Nog meer door dan we voorheen dachten, door het hoge percentage gaslekken. Als de hele wereld over zou schakelen van kolen naar gas, zou dat nauwelijks invloed hebben op het klimaat. Het zou hooguit een paar tienden van een graad schelen, de komende vijftig jaar. Dat geldt niet alleen voor aardgas, maar ook voor vloeibaar gas, lng”, aldus Rotmans.

De hoogleraar erkent dat het aardgasvrij maken van Nederland een gigantische opgave is, ter grootte van een nieuw Deltaproject. “Nieuwbouw zou sowieso verplicht aardgasvrij moeten worden, maar 50 procent van ons gas gaat naar bestaande huizen en gebouwen. De energie-intensieve industrie verbruikt 35 procent van ons gas, waar we nog 15 jaar voorraad van hebben.”

In de bestaande bouw wil Rotmans bestaande huizen te voorzien van een isolatieschil en te voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp. Zo worden ze energieneutraal. Initiatieven op dit gebied gaan echter niet hard. “We zijn al vijf jaar bezig met het gasvrij maken van bestaande woningen en we hebben er nog geen duizend gerealiseerd. Willen we de circa 7 miljoen huizen en gebouwen in Nederland gasvrij maken, dan moet het tempo dus fors omhoog.”

Voor de industrie bepleit Rotmans biomassa als toekomstige brandstof (tweede en derde generatie): ‘van olieraffinage naar bioraffinage’. Een belangrijke taak ligt hier voor de overheid, die nu 69 wetten en regels in stand houd die een belemmering vormen voor de bio-economie. “Na een veelbelovend begin is die vrijwel stilgevallen”.