Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Alliander circulair
Alliander circulair
16 maart 2017

Alliander verbouwt bijna 100% circulair

Het netwerkbedrijf Alliander bereikte het ideaal van circulair verbouwen tot 95 procent. Maar liefst 81 procent van de gesloopte materialen uit het hoofdkantoor ‘Bellevue’ in Arnhem kreeg een herbestemming in het kantoor zelf. Andere materialen vonden elders een nieuwe bestemming.

MVO Nederland en P+ geven de ervaringen met circulair verbouwen van partner Alliander aan andere bedrijven door. In een P+ Special met de titel ‘Ideeënboek’ worden de nieuwe bestemmingen van sloopafval zichtbaar gemaakt. Uit de Special blijkt dat circulair verbouwen geen utopie is, maar nu al werkelijkheid kan zijn.

Enkele opvallende vondsten bij dit project:

+ Alliander verwerkte 1.600 duizend kilo puin.

+ Alliander liet van ‘isolatoren’ uit elektriciteitsmasten unieke sfeerverlichting maken.

+ Alliander gebruikte 170 duizend kilo verwijderd staal zoveel mogelijk opnieuw, onder andere als begeleidingsrails in de parkeergarage.

+ Alliander verwerkte zoveel zonnepanelen in een glasdak, dat het pand in combinatie met warmte- koudeopslag afgekoppeld kon worden van het gasnet.

Alle materialen uit de sloop van ‘Bellevue’ zijn door bouwbedrijf Dura Vermeer zorgvuldig bijgehouden. Die verantwoording ligt nu bij Thomas Rau, om verwerkt te worden tot een ‘grondstoffenpaspoort’. Architect en bouwkundige Marijn Emanuel van Rau gaat de Excel-achtige cijferbestanden verwerken.

Emanuel licht toe: “Dat wordt een boekje waarin de volledige staat van het gebouw wordt beschreven, met alle materialen die aanwezig zijn. Waar het puin is gebleven, wat er van het staal is teruggekomen, wat er met het hout is gebeurd. Maar ook de al bestaande en nieuw aangebrachte grondstoffen worden in het overzicht opgenomen.”

MVO Nederland voegt dit bijzondere project ‘Bellevue’ toe aan de verzameling van Best Practices uit de Green Deal Circulair Inkopen. Ook Alliander ondertekende de uitgangspunten in 2013. De praktijkverhalen zijn door MVO Nederland begin dit jaar gebundeld in het boekje ‘MEERWAARDE, de oogst van 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen'. Er zijn inmiddels bijna 80 pilots uitgevoerd, die variëren van een compleet nieuw Stadskantoor te Venlo, tot bedden bij Landal, van de verwerking van consumentenafval door de NS tot de verwerking van smeerolie door Pon en tot witte dienstkleding in het UMC Utrecht.

Download van P+ Special ‘Alliander verbouwt circulair’

Downloads

Meer info download je hier:

P+ Special over circulair verbouwen Alliander (709 kb)