Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Alphons Hennekens / Ambassadeur
Alphons Hennekens / Ambassadeur
23 juni 2012

Nederland verbetert textielindustrie Bangladesh

Het Nederlandse bedrijfsleven werkt mee aan het verbeteren van de werkomstandigheden in de textielfabrieken in Bangladesh. Dat vertelt ambassadeur Alphons Hennekens in de nieuwe P+.

Alphons Hennekens (1951) is nog even ambassadeur in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Op de valreep van zijn doorreis naar denieuwe post in Kampala sloot hij een bijzondere overeenkomst af. In P+ zegt hij over MVO vanuit de Nederlandse overheid in verre landen: “Ik wil graag de samenwerking met de International Finance Corporation (IFC) van de World Bank noemen, waarin we werken aan de introductie van Clean Production Mechanisms. Dat heeft inmiddels geleid tot de ondertekening van het convenant “Memorandum of Understanding on Resource Efficiency and Water Sustainability Project Bangladesh Textile Industry” door staatssecretaris Knapen (op 22 mei tijdens zijn bezoek in Bangladesh, red.).”

Het document is te vinden op de nieuwe startpagina CSR Portal – zie link hieronder.

Hennekens ziet deze overeenkomst als een start: “Deze ondertekening vormt de kick-off van de Nederlandse samenwerking met IFC, bedrijfsleven en ngo’s in de succesvolle kleding export sector van Bangladesh. Hiermee laat het bedrijfsleven zien dat het bereid is mee te betalen aan het verbeteren van de werkomstandigheden in fabrieken. Achterliggende gedachte is dat investeringen in betere productietechnieken ook financieel voordeel oplevert. De rol van Nederland en het IFC is om, samen met Solidaridad en andere ngo’s, de activiteiten in de fabrieken te faciliteren, kennis te brengen, en impact op ontwikkelingsdoelstellingen te meten.”

Dat de investerings- en handelsmogelijkheden met het dichtbevolkte Bangladesh toenemen, is te zien aan het groeiende aantal buitenlandse ondernemers die zich hier vestigen of hun inkopen doen. Zij willen meeprofiteren van de jaarlijks 6 à 7 procent economische groei.. Textiel en kleding vormen verreweg het belangrijkste exportproduct van het land.\

De verbeteringen in de textielindustrie gaan niet zonder conflicten gepaard gepaard. Ook daar gaat Hennekens niet opzij en speelde als ambassadeur een rol. “De ambassade houdt contact met NGO’s, vakbonden en andere organisaties die opkomen voor arbeidsrechten. We bieden ook hier ondersteuning. De ambassade is ingeschakeld na recente beschuldigingen over slechte werkomstandigheden in fabrieken waar onder meer een groot Nederlands bedrijf inkoopt. In EU-verband dringen we aan op gedegen onderzoek naar de moord op de vakbondsleider Aminul Islam in april van dit jaar, die protesteerde tegen de lage lonen in dit land.”

De meest prangende MVO-issues in Bangladesh zijn volgens Hennekens corruptie en weak governance. “Wat kun je vanuit de ambassade doen? Samen met het bedrijfsleven bij de regering aandringen op het belang van een level playing field: op papier zijn veel zaken goed geregeld, maar de implementatie, de naleving en de handhaving laten veel te wensen over. Daardoor ontbreken incentives om te investeren in MVO en kan er een race to the bottom ontstaan. De overheid heeft geen capaciteit om de, op zich vaak goede, wetten te implementeren en handhaven. Dit heeft negatieve gevolgen, onder meer: vervuiling, kinderarbeid, te lage lonen, vrijheid van vereniging (zwakke vakbonden).”

 

Het complete interview met Hennekens is gratis te downloaden (zie linkerkolom onderaan)

Inschrijven op het CSR Portal
 

Downloads

Meer info download je hier:

PDF CSR-portal in P+ (303 kb)