Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 november 2016

Amsterdam maakt oude woningen aardgasvrij

Amsterdam gaat bestaande buurten voor 2020 afkoppelen van het gasnet. Nieuwe wijken krijgen geen van allen aansluiting op aardgas meer. Ook Gelderland werkt aan het ‘aardgasvrij’ maken van de provincie, zoals wij eerder schreven.

Het gaat in Amsterdam naast de nieuwe buurten om enkele duizenden bestaande woningen, maar wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) weet nog niet welke woningen dat zullen zijn.

Dat blijkt uit de plannen die Choho deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In de vijftigduizend nieuwe woningen die de stad de komende tien jaar wil bouwen wordt geen aardgas meer geleverd.

Nu is dat overigens al het geval bij de bouw van huizen in de Houthaven van Amsterdam, dat in het nieuws kwam omdat er het duurste appartement van het land was verkocht. Bij het slaan van de eerste paal van het appartementencomplex Kopblok begroeven twee ‘oliemannetjes’ de duurzame plannen met stadsverwarming symbolisch als een schat, voor toekomstige generaties.
 

Omdat fossiele brandstoffen opraken en klimaatverandering veroorzaken moet Nederland rond 2050 overgaan op verwarming zonder gas. In nieuwbouwwijken nu nog nieuwe gasleidingen neerleggen, zou daarom een domme investering zijn, zo concludeerden netbeheerders als Stedin en Alliander.

Welke woningen als eerste omgebouwd worden, is nu nog niet bekend. Ook gaat de stad samen met de woningcorporaties bekijken of de gasloze huizen stadsverwarming krijgen of dat ze voor al hun energie uit elektriciteit moeten putten. Dat kan door een warmtepomp, mits woningen grondig geïsoleerd worden. Technisch kan dat al, maar het lijkt geen optie voor een groot deel van het verouderde, tochtige Amsterdamse woningbestand.

Voor de overgang naar de aardgasloze stad gaat de gemeente intensief samenwerken met de vijf woningcorporaties Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Ymere, warmtebedrijven Nuon en Westpoort Warmte, netbeheerder Alliander en de Huurdersvereniging Amsterdam. Het college wil bovendien bewoners een grotere rol gaan geven. Lokale huurders- en bewonersorganisaties, VvE ‘s, particuliere woningeigenaren en andere eigenaren van gebouwen zullen worden geraadpleegd. Belangrijk uitgangspunten zijn dat de kosten voor bewoners niet stijgen en Amsterdammers betrokken worden bij de keuzes die gemaakt gaan worden.

In de notitie 'Naar een Stad zonder Aardgas' wordt ook het Rijk een belangrijke rol toebedeeld, bijvoorbeeld in het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving. Veder moeten er meer bevoegdheden naar de gemeente gaan om lokaal de juiste keuzes te maken. Ook voor de financiering wordt naar het Rijk gekeken.

Bekendmaking van Amsterdam aardgasvrije stad