Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
31 maart 2016

Beleggen bij ASN Bank nu populairder dan sparen

De ASN Bank trok vorig jaar meer geld aan van beleggers dan van spaarders. De bijna 10 duizend nieuwe beleggers namen een bedrag van 276 miljoen euro mee. In totaal beleggen nu ruim 77 duizend mensen in een van de goed renderende duurzame fondsen.

Door de nieuwe toestroom, en door de koerswinsten van vorig jaar, groeide de totale inleg in de ASN Beleggingsfondsen tot 2,4 miljard euro ingelegd vermogen in totaal.

Het spaargeld bleef in 2015 vrijwel gelijk als gevolg van de lage rente en een beperking van het bedrag waarover de bank rente vergoedt aan zakelijke spaarders. Toch groeide ook het totaal aantal nieuwe klanten, vooral door consumenten die een betaalrekening bij de ASN Bank openden. Netto kwamen er meer dan 25 duizend nieuwe klanten bij.

Al met al maakte de ASN Bank in 2015 een winst van 70,8 miljoen euro (+20,8%), een bedrag dat aan het eigen vermogen wordt toegevoegd.

 

 

 

De rendementen van de duurzame ASN Aandelenfondsen in 2015 waren stuk voor stuk positief:

+ ASN Duurzaam Aandelenfonds                20,45%

+ ASN Milieu & Waterfonds                         18,73%

+ ASN Duurzaam Small & Midcapfonds       18,65%

+ ASN Duurzaam Obligatiefonds                   0,30%

+ ASN Duurzaam Mixfonds                           9,70%

+ ASN-Novib Microkredietfonds                    1,35% 

+ ASN Groenprojectenfonds                         0,04%

De financieringen en beleggingen van de ASN Bank namen in 2015 toe tot bijna 11 miljard euro. De ASN Bank was in 2015 verantwoordelijk voor ruim 300 miljoen euro duurzame financieringen en beleggingen, waaronder greenbonds en social bonds van onder andere FMO, EIB en de BNG Bank. Via greenbonds belegt de ASN Bank in duurzame energie, energiebesparing en biodiversiteit. Social bonds worden gebruikt voor de financiering van projecten met een sociale impact, zoals microfinanciering en sociale woningbouw.

Via een herfinanciering vergrootte de bank de lening aan het offshore windpark Belwind in het Belgische deel van de Noordzee. Daarnaast financierde de bank de aankoop en restauratie van de westhal van de historische Enka-fabriek in Ede. Deze hal krijgt een nieuwe bestemming: fietsenfabrikant Accell Nederland, fabrikant van onder meer Batavus en Sparta, vestigt in het Rijksmonument zijn experience center De Fietser. Andere financieringen betroffen onder andere een warmte-koude-installatie in het Palace Hotel in Amsterdam.

Ook via het ASN Groenprojectenfonds financiert de ASN Bank projecten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Tevens is de ASN Bank, in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital, de beheerder van Energiefonds Overijssel. Dit fonds financiert ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.

Persbericht ASN Bank met meer details