Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Ewoud Goudswaard
Ewoud Goudswaard
23 april 2015

ASN Bank kocht voor 141 miljoen Green Bonds

De ASN Bank kocht voor 141 miljoen aan Green Bonds, groene en duurzame obligaties. Daarmee slaat deze nieuwe vorm van beleggen in duurzame organisaties ook in Nederland goed aan.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de ASN Bank, die in 2014 stevig doorgroeide en de grens van 12 miljard euro beheerd vermogen overschreed. De bank verwelkomde in 2014 40 duizend nieuwe klanten en heeft er nu 600.000 bij elkaar.

Niet in het boekjaar valt trouwens de nieuwe aanloop van ‘overstappers’: klanten van grootbanken als ABN AMRO en ING die vinden dat de salarisverhogingen van de directie (‘tonnetje erbij’) net iets teveel contrasteren met de lage rente op hun spaarrekening. Bij de ASN Bank en Triodos gaat het er allemaal wat bescheidener aan toe, qua beloningsbeleid.

De resultaten voor de beleggers bij de ASN Bank leiden er allerminst onder. De grootste angst van de grote banken lijkt te zijn dat ze te weinig betalen om een internationale bankier als topman aan te kunnen trekken. Maar is dat nodig voor een goed resultaat?

Met een volledig Nederlandse directie zette de ASN Bank de volgende prestaties in 2014 neer: het ASN Duurzaam Aandelenfonds bracht beleggers een rendement van 17,6 procent, ASN Milieu & Waterfonds 9,8 procent en ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 11 procent. Het rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds kwam uit op 12,6 procent; dat van het ASN Duurzaam Mixfonds op 14,9 procent. Het ASN-Novib Microkredietfonds realiseerde een rendement van 5,7 procent, het ASN Groenprojectenfonds een rendement van 5,1 procent. Het zijn percentages die vergelijkbaar zijn met het rendement van bijvoorbeeld het ING Duurzaam Aandelenfonds, dat vorig jaar ook piekte. Over langere termijn gezien scoort de ASN Bank zelfs beter. Ook dit jaar 2015 leidt de ASN Bank vooralsnog weer het scorebord van duurzame Nederlandse beleggingsfondsen (op het moment van schrijven met een rendement sinds 1 januari van 22,64 procent, bron: Morningstar).

De financieringen en beleggingen van de ASN Bank zijn in 2014 met 569 miljoen euro toegenomen tot 10.868 miljoen euro. De bank kocht onder meer voor 141 miljoen euro greenbonds en sustainable bonds van met name NRW Bank en de Europese Investeringsbank (EIB). Via ‘greenbonds’ kan de ASN Bank investeren in vastrentende waarden op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en biodiversiteit. Het zijn voor beleggers ‘veilige’ havens, want de opbrengst van het dividend is gegarandeerd.

De green bonds dragen bovendien bij aan een duurzame doelstelling, zoals het toewerken naar klimaatneutraal ondernemen. EIB financiert projecten die de klimaatverandering aanpakken, zoals projecten op het gebied van wind-, getijde- en zonne-energie en energie-efficiëntie. NRW Bank is een ontwikkelingsbank van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Met de greenbonds financiert NRW Bank milieuvriendelijke projecten op het gebied van water en energie.

Directeur Ewoud Goudswaard wist trots een aantal nieuwe trofeeën in de prijzenkast van de ASN Bank te melden.

+ De Verenigde Naties benoemden de doelstelling van de ASN Bank om in 2030 klimaatneutraal te zijn als best practice voor de financiële sector.

+ Het beheerd vermogen van de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer steeg met bijna een kwart: 23,7 procent.

+ Het totale vermogen onder beheer nam toe met 938 miljoen euro tot 12,8 miljard euro (+7,9 procent).

+ MarketResponse riep de ASN Bank voor de vijfde achtereenvolgende keer uit tot klantvriendelijkste bank van Nederland.

+ Het ASN Milieu en Waterfonds won de Groene Stier voor beste duurzame beleggingsfonds van Nederland.

In 2013 formuleerde de ASN Bank haar klimaatambitie: zij wil in 2030 netto klimaatneutraal zijn met zowel haar kantoor als alle financieringen en beleggingen. Om dit te kunnen meten, ontwikkelde de bank een methode die inzicht geeft in de CO2-lasten en -baten, vergelijkbaar met een financieel baten- en lastenoverzicht. In 2030 moeten de CO2-lasten en -baten in evenwicht zijn. In 2014 was de doelstelling voor 45 procent gerealiseerd.

De invloed van alleen de ASN Bank op het klimaat is beperkt, maar de ambitie reikt verder. “Wij willen de financiële sector laten zien dat het kan. Het klimaatvraagstuk is te belangrijk om te negeren. Daarom willen wij andere financiële instellingen inspireren ons voorbeeld te volgen”, aldus Goudswaard. “En dat lukt. In 2014 kregen we veel belangstelling en waardering voor onze ambitie en de methode die we hebben ontwikkeld. Ook SNS Bank N.V. (met de merken SNS Bank, Regiobank, BLG Wonen en Zwitserleven) heeft een klimaatambitie geformuleerd, namelijk ‘op weg naar klimaatneutrale uitzettingen op de balans’. Onze invloed reikt daarmee verder dan alleen de balans van de ASN Bank.”

Website ASN Bank met jaarcijfers