Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Avans, illustratie Karin van der Vegt
Avans, illustratie Karin van der Vegt
11 september 2015

Avans levert tienduizenden duurzame studenten

Alle 29 duizend studenten van Avans Hogeschool moeten verplicht studiepunten voor duurzame onderwerpen halen. Een voor Nederland uniek Expertisecentrum Sustainable Business ondersteunt de docenten.

Een bedrijf dat een student van Avans een baan geeft, kan er zeker van zijn dat de nieuwe kracht duurzame kennis in zijn rugzak heeft zitten. Of het nu een bedrijfskundige is, een technicus of een personeelsmanager.

Op 30 september opent bovendien het Expertisecentrum Sustainable Business dat al tijdens de opleiding de brug slaat tussen theorie en de beroepspraktijk.

De nieuwe manager van het team lectoren van het Expertisecentrum is Nies Rijnders (1957). Geen enkele andere hogeschool beschikt nog over lectoren die studenten van alle opleidingen mee naar buiten nemen, de bedrijven in.

Rijnders schetst de opgave van zijn stafleden: “Een lector heeft geen vaste lesuren, geen klassen, geen eigen studenten. Onze lectoren zijn dienstbaar aan de docenten die dat wél allemaal hebben. Ze ondersteunen.”

Hij weet ook heel goed wat hij níet wil. Vroeger was een lector vaak iemand die een stevig deel van de tijd in de boeken dook en zo nu en dan een lezing gaf aan studenten over wat hem of haar daarin was opgevallen. Zo zal het er in Breda, Tilburg en Den Bosch niet aan toe gaan. “Onze lectoren hebben de opdracht om de relatie met de beroepspraktijk te verbeteren. Om studenten met hun vakkennis te besmetten, te inspireren. Om samen met de docenten onderzoek te doen. Onze lectoren krijgen een aanstelling voor maximaal drie dagen in de week, zodat ze de rest van de tijd in de praktijk kunnen blijven staan.”

Avans koos zes werkgebieden waarop de lectoren van het Expertisecentrum aan de slag gaan. Alle benamingen zijn in het Engels, naar analogie van het Expertisecentrum zelf. Zo is er een lector ‘Improving Business’, die gaat over het verbeteren van bedrijfsprocessen; een lector ‘International Business’ die onderzoek doet naar de manier waarop jonge duurzame bedrijven internationaal samenwerken; een lector ‘New Marketing’, die de mogelijkheden van online marketing, social media en big data onderzoekt om duurzaam consumentengedrag te stimuleren; een lector ‘Sustainable Strategy and Innovation’ die studenten duurzame businessmodellen aanbiedt en ten slotte een lector Sustainable Working and Organising die een meer strategische rol van de HRM-afdeling bepleit(een portret van deze lector Tonnie van der Zouwen stond in P+ juni 2015).

De lectoren hebben een positie die vergelijkbaar is met de productmanager in een groot bedrijf. Deze moet dwars door de organisatie heen een product langs alle afdelingen begeleiden, vanaf R&D naar productie, marketing, verkoop en distributie. Je moet over goede contactuele eigenschappen beschikken, want elke afdeling heeft al een eigen drukke agenda. Zie daar maar eens tussen te komen.

Wat helpt is dat het vergaren en aanbieden van duurzame kennis bij Avans niet langer vrijblijvend is. Manager Rijnders: “Duurzaamheid wordt steeds meer een integraal onderdeel van alle studieprogramma’s, inclusief de deelname van studenten en docenten aan onderzoeksprojecten van lectoren.”

Het artikel in P+ over AVANS

 

Downloads

Meer info download je hier:

Artikel P+ over AVANS (1074 kb)