Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
CO2 price
CO2 price
08 november 2015

CO2-uitstoot SVP in duurzaamheidsverslag

Bedrijven moeten heel precies hun CO2-uitstoot in hun duurzaamheidsverslag gaan vermelden. Dat wil nu ook de Nederlandse Vereniging van Banken, in navolging van de ASN Bank.

De ASN bank wil dat alle beleggingen in 20130 klimaatneutraal zijn en deed daarom al pionierswerk op dit gebied in samenwerking met een onderzoeksbureau Ecofys. Het ontworpen systeem is bewust niet gepatenteerd, alle andere banken kunnen daar ook vrij gebruik van maken. Ecofys helpt daar ook al bij.

Hoe snel door initiatieven als deze de ontwikkeling gaat, bleek deze week toen de Nederlandse Vereniging van Banken bekend maakte beter te willen weten hoe vervuilend bedrijven precies zijn. Dat stond zo in een gezamenlijk klimaatstatement, dat uit 10 punten bestaat.

P+ biedt dit Klimaatstatement als PDF aan.

In het persbericht stellen de banken het zo: “Zo streven banken, naar meer  transparantie over de gevolgen die hun leningen en investeringen hebben voor het klimaat. Een beperking hierbij is dat onvoldoende informatie beschikbaar is over de klimaatimpact van bedrijven en instellingen. In het statement roepen banken de Nederlandse overheid daarom op om bedrijven en instellingen die dit nog niet doen te stimuleren en in staat te stellen deze informatie openbaar te maken. Verder moedigen banken hun klanten al aan om hun CO2-uitstoot te verlagen. Vanuit hun rol als financieel adviseur helpen banken klanten bijvoorbeeld om efficiënter te produceren of om energiezuiniger te wonen en werken. Dat doen zij onder meer via gerichte financiële producten, inhoudelijke publicaties van de eigen economische bureaus en bijeenkomsten om klanten voor te lichten over besparingsmogelijkheden.”

De oproep van de banken is een goede eerste stap maar gaat nog lang niet ver genoeg, zei impact-deskundige-econome Karen Maas van de Erasmus Universiteit Rotterdam als commentaar. "De banken willen weten hoe duurzaam bedrijven zijn, maar sluiten collectief nog geen investeringen uit. Pas als investeerders dat doen zal het een echte stap in de goede richting zijn."

Tot de ondertekenaars van dit Klimaatstatement behoort overigens ook Ewoud Goudswaard van de ASN Bank, naast Peter Blom van Triodos Bank, Wiebe Draijer van de Rabobank en Nanno Kleiterp van de FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Het persbericht van de gezamenlijke banken


 

Downloads

Meer info download je hier:

Klimaatstatement Nederlandse Banken (207 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier