Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Secr. Generaal Maarten Camps
Secr. Generaal Maarten Camps
12 januari 2014

Hoera voor basisverzekering ZZP-ers

Maak ZZP-ers gelijk aan vaste werknemers. Dat stelt de hoogste ambtenaar ministerie van Economische Zaken voor in een pleidooi voor verplichte verzekeringen en pensioenopbouw voor ZZP-ers, een echte basisvoorziening dus.

Een hele goede start van deze nieuwe Secretaris Generaal van van het ministerie van Economische Zaken, Maarten Camps. In het economenblad ESB pleit hij voor een basisvoorziening voor zzp'ers, zelfstandigen zonder personeel. Door een wettelijke minumumvoorziening kunnen ook zij een pensioen en bescherming bij de arbeidsongeschiktheid krijgen, zoals werknemers die in vaste dienst kennen. Formeel zijn zzp'ers ondernemers. Camps ziet deze groep ook in de toekomst nog verder groeien en wil iets doen aan de dramatische ongelijkheid in vergelijking met werknemers die onder een cao vallen.

In een basisvoorziening worden arbeidsongeschiktheidsregelingen en pensioenen voor ZZP-ers eindelijk betaalbaar. Nu zijn de meesten zelfstandigen onverzekerd, sommigen vinden een oplossing in een zogenaamd Broodfonds. Door een massale actie van ZZP-ers vorig jaar kon nog voorkomen worden dat de regering nog verder bezuinigde op deze flexgroep van een miljoen Nederlanders, door een belastingvoordeel te schrappen. 

Camps schrijft dat er een omslag in denken moet komen over het begrip 'werkenden': "Een fundamentele reactie is noodzakelijk. Concreet kan hierbij gedacht worden aan een basisvoorziening voor alle werkenden op een lager niveau (met een verzekeringsplicht), waarbij op individueel en sectorniveau aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden." Pas dan kan er volgens Camps door de politiek opnieuw gedacht worden over schrappen van een fiscale faciliteit als de zelfstandigenaftrek. Te hopen valt dat de regeringspartijen PvdA en VVD snappen dat dit inderdaad de logische volgorde is.

Uit de eerste reacties op dit artikel op social media als Twitter (@PPLUStweets) komt naar voren dat een basisverzekering voor ZZP-ers zeker niet volledig verplicht moet zijn. Vooral het pensioengedeelte wordt gezien als een individuele zaak. Ook voor cao'ers geldt dat ze onder verschillende pensioenfondsen vallen, afhankelijk van het bedrijf of bedrijfstak waar ze werken. Blijft dat arbeidsongeschiktheid en ziekte op dit moment onbetaalbare verzekeringen zijn voor veel zelfstandigen, met jaarlijkse premies die al snel beginnen met 3.500 euro, met een wachttijd van een half jaar, afhankelijk van beroep en aantal reiskilometers. De nu aangeboden verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid stoppen bovendien bij 60 jaar, wat de laatste jaren van premie betalen buitengewoon ongunstig maakt,. Een basisverzekering kan aan zulke nare verzekeraarstrucs een einde maken.

VVD-prominent Hans Wiegel ziet al helemaal niets in de basisverzekering.  De ZZP-er krijgt volgens Wiegel alsnog een forse lastenverzwaring voor de kiezen. Wiegel ziet het plan van Maarten Camps als een poging om zelfstandigen alsnog in hun portemonnee te pakken. "Het kost zelfstandigen een bom duiten als dit wordt ingevoerd", voorspelt de VVD'er. Volgens Wiegel kunnen ZZP-ers zich beter via een belangengroep gezamenlijk verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Hier het Nieuwjaarsartikel van Maarten Camps in ESB, dat helaas vrijwel onleesbaar is door het kleine lettertype. Typisch iets voor 'old skool' economen, om te denken dat wanneer iets schaars is, de vraag wel zal groeien.