Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Plusjes van de Groene Zaak
Plusjes van de Groene Zaak
03 september 2012

Groene Zaak: Meeste plusjes voor D66, Groen Links, Christen Unie en PvD

 

Maar liefst vier partijen krijgen de meeste plusjes van De Groene Zaak. De eigen speerpunten van de bundeling van groene ondernemingen worden het beste onderschreven door D66, Christen Unie, Groen Links en de Partij voor de Dieren.

De voorkeur van de grote ondernemersorganisatie VNO-NCW gaat traditioneel uit naar de VVD en CDA. Voor de laatste verkiezingen kreeg Mark Rutte een mooi profiel op de cover van het eigen blad.

De Groene Zaak legde de eigen speerpunten naast de partijprogramma’s en kwam met een heel andere voorkeur uit de bus. Exact gelijk aan elkaar eindigen dan D66, Christen Unie, de Partij voor de Dieren en Groen Links, met evenveel plusjes. Directeur Marga Hoek is dan ook hoopvol gestemd dat het woord duurzaamheid in een volgende regeringsverklaring weer voorkomt.

Het eerste speerpunt van haar organisatie is fiscale vergroening. Belangenvereniging De Groene Zaak zou graag zien dat arbeid en inkomsten minder zwaar door de fiscus worden belast. Het gebruik van primaire grondstoffen moet juist duurder worden. Groene ondernemingen hopen hierdoor de ‘circulaire economie’ te stimuleren, omdat hergebruik en herwinning van grondstoffen financieel aantrekkelijker wordt. De vier voorkeurspartijen scoren op dit punt ieder 1 plusje, maar dat doet in dit geval ook de PvdA. CDA, VVD en SP scoren niet.

Het tweede speerpunt is hernieuwbare en betaalbare energie. De Groene Zaak ziet graag een einde komen aan het bevoordelen van fossiele energie. De focus moet op besparing komen te liggen en de inzet van duurzame energie. Hier scoren de vier partijen ieder twee plusjes en blijft de Partij van de Arbeid achter, met slechts een plusje. Ook de SP krijgt hier 1 plusje.

Het derde speerpunt is de realisatie van een circulaire economie. Beloon hergebruik in plaats van verspilling. Het is een nieuw woord dat een bredere inhoud geeft aan eerdere begrippen als recycling en Cradle to Cradle. Blijkbaar heeft de politiek dit toch al opgepikt want alweer scoren D66, Christen Unie, Groen Links of de Partij voor de Dieren twee plusjes, zowel voor hun ambitie op dit gebied als voor concrete maatregelen. Ambitie op dit gebied is er overigen ook bij het CDA, maar de invulling ontbreekt, volgens de Groene Zaak. Het omgekeerde is het geval bij de SP. Hier is de ambitie blijkbaar niet goed beschreven, maar passen de plannen weer wel in de voorbereiding op een toekomst met eindige en steeds duurder wordende grondstoffen. “De SP noemt het concept circulaire economie niet als zodanig, maar zet wel in op zuinig grondstoffengebruik door slimmer productontwerp en een groeiend aandeel hergebruik van reststromen en hernieuwbare grondstoffen. Als concrete maatregelen in dit verband worden genoemd het beperken van de vergunningen voor grensoverschrijdend transport van afval, het belasten van het storten en verbranden van afval, statiegeld op kleine petflesjes en meer prioriteit ten aanzien van de controle op en bestraffing van illegale lozingen op zee.”

Deze ‘stemwijzer’ komt ongetwijfeld terug op het debat dat de groene ondernemingen voeren met de fractiespecialisten. De bijeenkomst op Duurzame Dinsdag 4 september is uitverkocht, maar er is een live-verbinding, waardoor het debat ook op de computer te volgen is. In het panel zitten ook drie vrouwelijke politici die met hun Best Practices de kolommen van P+ haalden: Stientje Veldhoven, de nummer 2 op de lijst van D66, ze was al twee keer de Groenste Politicus. Marieke van der Werf (CDA) kreeg aandacht met haar standpunten over duurzaam inkopen en Sharon Gesthuizen van de SP over verplicht gezond eten in de gevangenis.

Bij het debat van de Groene Zaak en NRC ontbreken overigens de Partij voor de Dieren en de Christen Unie, wat op weblogs al tot afkeurende reacties leidde. Niet geheel ten onrechte, gezien de optimale score van Marianne Thieme en Arie Slob voor hun verkiezingsprogramma's. Het is een keuze, liet De Groene Zaak weten, om juist met de partijen in het machtscentrum het debat aan te gaan. En dat is ook weer waar, de kans dat de Partij van de Dieren met twee zetels in een regering komt, is niet bijster groot.

Volg het verkiezingsdebat live vanuit de Rode Hoed, dinsdag 4 september, vanaf 20.00 uur.