Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
betuwelijn
betuwelijn
12 januari 2014

Betuwelijn op windkracht

De goederentreinen op de Betuweroute rjden sinds dit jaar op groene stroom, vooral windenergie. Nu de verbinding naar het spoorwegnet in Duitsland nog even doortrekken.

De spoorvervoerders hebben de groene stroom ingekocht via hun gezamenlijke inkoopvereniging CIEBR. Daarmee wordt het vervoer via de Betuweroute tussen de Rotterdamse haven en Duitsland verder verduurzaamd.
De groene stroom wordt opgewekt door windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Er worden ‘garanties van oorsprong’ afgegeven, hoewel die vorig jaar onder vuur zijn komen te liggen, met name omdat de stroom van waterkrachtcentrales in Noorwegen al lang verbruikt is. De garanties van de spoorvervoerders gelden echter vooral voor windkracht.

Ook al zie je er zelden een goederentrein rijden, het gebruik van de Betuweroute is de afgelope jaren toegenomen, laten de vervoerders weten. In 2013 reden ruim 21.000 treinen over de Betuweroute. Dat staat gelijk aan ruim 1 miljoen vrachtwagens per jaar. Bijna 80 procent van de treinen op de Betuweroute rijdt met een elektrische locomotief. Het totale energieverbruik op de Betuweroute wordt voor 2014 ingeschat op zo’n 60.000 MWh.

De spoorvervoerders hebben de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in elektrische locomotieven die geschikt zijn voor het hogere voltage op de Betuweroute (25 kV). Elektrische locomotieven hebben meer trekkracht dan diesellocomotieven en kunnen daardoor zwaardere treinen rijden. De energie-efficiency van elektrische locomotieven vertaalt zich ook in een lagere CO2-uitstoot. Deze bedraagt nu ongeveer 1/6 van de uitstoot van een vrachtwagen. Door de inzet van groene stroom wordt de CO2-uitstoot in 2014 dus nog lager.

Om zeker te zijn dat groene stroom wordt geleverd zijn zogeheten Garanties van Oorsprong afgegeven. Dit zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa. De certificaten voor de Betuweroute zijn aan CIEBR verstrekt voor de jaren 2014 en 2015. De garanties zijn specifiek uitgegeven voor de productie van windenergie.

We wachten nu op de mededeling dat de Betuweroute niet langer stopt in Zevenaar, maar een directe aansluiting krijgt op het uitstekende Duitse treinennet. Hierdoor krijgt de haven van Rotterdam directe aansluiting op het Europese achterland.

Website van de inkoopvereniging van de Betuwelijn