Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
gasterra ondergronds
gasterra ondergronds
26 januari 2014

Biogas maken op 700 meter diepte

Waarom biogas bovengronds maken als het op 700 meter diepte veel beter kan? Gashandelaar Gasterra en het innovatieve Bio-Rights gaan 23 miljoen kuub groengas opwekken en daarmee 15.000 huishoudens vergroenen.

Het contract voor het grootste Nederlandse biogasproject is inmiddels al door beide partners ondertekend.

Bio Rights zal een biobrandstoffabriek bouwen in het Overijsselse Hardenberg. De techniek is verbazingwekkend. Bio Rights maakt naast vele andere technologieën onder meer gebruik van de “Gravity Pressure Vessel” (GPV) van GeneSyst International Inc in haar ethanol productieconcept. Het GPV-systeem is door de uitvinder, James Titmas van GeneSyst International, in een patent vastgelegd.

Hoe werkt het? Versnipperde afvalcellulose (niet eetbare plantenresten) wordt vermengd met water en in de pijp van de Gravity Pressure Vessel gepompt. Onder druk gaat het mengsel naar het reactorvat op 700 meter diepte. Waarom zo diep de aarde in? Het antwoord is voorspelbaar. De temperatuur is daar door de druk van 70 bar op te voeren tot ongeveer 250 graden Celcius. Om zulke omstandigheden op de begane grond te creëren is zoveel energie nodig, dat de operatie financieel niet uit kan.

We citeren nu, om de technici onder ons te plezieren, de website van Bio Rights voor een beschrijving van het vervolg van het proces. “Eerst wordt zuurstof toegevoegd om lignine te verbranden. In de binnenpijp op de weg naar boven wordt zuur toegevoegd. Dit initieert de hydrolyse reactie. Na korte tijd wordt deze tot staan gebracht door de toevoeging van loog. Men houdt dan een vloeibare substantie over waarin C6 en C5 suikers zijn opgelost, die via de binnenpijp naar boven worden geleid. Hierbij wordt de warmte afgegeven aan de neerwaartse stroom in de buitenpijp. Boven wordt de oplossing gezuiverd en geleid naar vaten waar hij wordt vergist naar ethanol.”

De installatie levert dus twee producten op: biogas en bio-ethanol. Het biogas wordt ingevoed in het gasnetwerk nadat het is bewerkt tot de benodigde gaskwaliteit. De bio-ethanol wordt bijgemengd in benzine. De vrijgekomen CO2 wordt afgevangen, waarna het kan worden hergebruikt of worden verkocht aan de glastuinbouw.

Voor GasTerra is het een belangrijk project, op de weg naar de verduurzaming van de energievoorziening. De overeenkomst biedt GasTerra de mogelijkheid om nadere invulling te geven aan de green deal die de overheid en marktpartijen op het gebied van groen gas hebben gesloten. In dit kader zet GasTerra zich de komende jaren in voor de accommodatie van het gehele volume groen gas dat kan worden ingevoed in het netwerk van de landelijke netbeheerder.

Gasterra heeft het niet over de drie P’s: People Planet Profit, maar over de drie G’s: Gas, Groen, Groningen. Dit jaar opende de leverancier in deze stad een nieuw verbouwd hoofdkantoor, met het energielabel A+. De verbouwing gebeurde ‘budgetneutraal’.

Ditmaal voor de financiële specialisten een quote, waarin het leascontract met Triodos Bank wordt uitgelegd: “Wat je bespaart op de energierekening, gebruik je om te investeren. Stel, je betaalt eerst 50 euro aan energie, en na afloop van de investeringen 10 euro, dan is de speelruimte dus 40 euro bij dezelfde totale huurprijs. Als de waarde van het gebouw 10 x de huur is, dan het heb je 10 x die 40 euro om iets extra’s mee te doen.”

In een ander groengasproject in Nederland investeert de gemeente Amsterdam € 3,75 mln in groengasaanbieder OranjeGas. Het geld wordt beschikbaar gesteld uit het Amsterdam Klimaat & Energiefonds. Met deze investering worden zeven tanklocaties geopend voor voertuigen die op biobrandstoffen rijden. Het gas wordt geproduceerd uit door Waternet gezuiverd rioolwater. Ook afvalbedrijf AEB voedt groengas in het gasnetwerk. Maar dit project is ‘gewoon’ bovengronds.

Meer over de technologie van BioRights.