Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
bioraffinaderij haven Rotterdam
bioraffinaderij haven Rotterdam
13 maart 2016

Plan voor bouw bioraffinaderij Rotterdam

Oud-directeur Rein Willems van Shell stelt voor om in 2018 een grote bioraffinaderij in de Rotterdamse haven neer te zetten. Omdat de kosten voor het bedrijfsleven nu te hoog zijn, zou de overheid moeten meehelpen.

Willems schreef in vijf maanden tijd een actieplan voor de Rotterdamse petrochemie. Hij kent de sector,; van 2003 tot 2007 was hij directeur van Shell Nederland. Zijn opdrachtgevers van nu zijn het ministerie van Economische Zaken en het Havenbedrijf Rotterdam. Hoe moet Rotterdam standhouden in tijden van goedkope schalie-olie en -gas en de overcapaciteit aan olie die vanuit het Midden-Oosten wordt aangevoerd?

Willems bleek echter ook oog te hebben voor de door groene Nederlandse wetenschappers sterk bepleitte overgang naar groene chemie, door biomassa in te zetten, in plaats van fossiele brandstof.  Hij noemt het in zijn plan zelfs ‘de twee pijler’.

Biochemie is in de Rotterdamse haven volgens Willems nu al ‘een flink cluster’. “Maar de overheid moet die overschakeling stimuleren, onder meer door de bouw van een bioraffinaderij. “

Probleem is op dit moment nog het rendement, in deze jaren van transitie. Het zou maar een paar procent zijn, te weinig voor het reguliere bedrijfsleven om het risico zelfstandig aan te gaan. Ook de lage olieprijs van dit moment werkt niet mee.

Willems noemt zelfs namen: “Voor een bedrijf als Corbion is zo’n investering van 500 top 800 miljoen veel te groot. Anderzijds kun je van het Rijk niet verwachten dat zijzelf investeert.”

Zijn oplossing: een kredietgarantie. Als trekker denkt hij dat het Havenbedrijf Rotterdam zou kunnen functioneren. Deze organisatie is immers voor 70 procent het eigendom van de overheid (70 procent gemeente Rotterdam en 30 procent Rijk). “Die zou een bv kunnen opzetten waar we dan geld in kunnen stoppen van pensioenfondsen of van het Netherlands Investment Institute, het NIL”, zo suggereert Willems, die voorstelt een ‘clustercommissaris’ de komende twee jaar aan het werk te zetten. Er is een budget van twee miljoen per jaar nodig om het actieplan uit te kunnen voeren.

Met de bouw van de bioraffinaderij zou dan in 2018 begonnen kunnen worden.

Het Havenbedrijf en het ministerie ondersteunen de visie van Willems. “De grootste uitdaging voor Rotterdam is om een biobased cluster op basis van bioraffinage te ontwikkelen waarbij de aangevoerde tweede generatie biomassa wordt omgezet in glucose, ethanol en lignine.”

P+ Biedt het Actieplan ‘Samen werken aan een cluster in transitie’ als PDF aan.

 

Downloads

Meer info download je hier:

Actieplan met daarin bioraffinaderij (2896 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier