Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Cover Groene Breinbrekers
Cover Groene Breinbrekers
20 november 2016

De meest gelezen Groene Breinbrekers

Het Groene Brein heeft de bundeling van meest gelezen artikelen ‘Groene Breinbrekers’ op de website van P+ in druk gegeven. Voor lezers van P+ is een oplage van dit exclusieve document gereserveerd, met daarin de belangrijkste kennis uit de wetenschap voor het verduurzamen van bedrijven.

Op 15 december 2016 is het boek 'Groene Breinbrekers' van de pers gekomen en is het eerste exemplaar door Antoine Heideveld van het Groene Brein aan Theo van Bruggen van RVO uitgedeeld.

De vraag kwam van Antoine Heideveld, directeur van het Groene Brein. Of wij het interessant zouden vinden om wetenschappelijke kennis over duurzaamheid op universiteiten en andere kennisinstellingen toegankelijk te maken? Goed idee, vonden wij. Onder één voorwaarde. We wilden zelf de vraag formuleren, ook al zou dat een onmogelijke opgave zijn om die te beantwoorden.

Heideveld ging de uitdaging aan. “Dat kunnen we”, zei hij: “Het Groene Brein is een netwerk vanuit alle disciplines, alle universiteiten en vijftien hogescholen. Met elkaar kunnen we op alle mogelijk denkbare gebieden kennis vanuit de wetenschap toepassen.” Zo ontstond de serie ‘Groene Breinbrekers’, die op de website van P+ te volgen is.

Heideveld geeft in het voorwoord het belang van de bundeling aan.  “De visie van het Groene Brein is dat de systeemdoorbraken die nodig zijn om de grote problemen van de eenentwintigste eeuw aan te pakken alleen georganiseerd kunnen worden in een innovatiesysteem dat integraal en interdisciplinair van aard is. Een systeem waarin inzichten uit alle hoeken en gaten, uit verschillende sectoren en verschillende disciplines worden ingezet voor het realiseren van positieve impact. Dus niet in een aanpak waarin iedereen in eigen hokjes werkt aan de optimalisatie van het eigen subsysteem.

Om dit innovatiesysteem vorm te geven is verbinding essentieel, verbinding tussen kennisontwikkeling en -toepassing. Verbinding tussen bedrijven, overheden, maatschappelijke initiatieven, wetenschap en onderwijs. Verbinding tussen mensen.”

De bundeling ‘Groene Breinbrekers’ is een staalkaart van deze kennis, die bedrijfstak overstijgend is. Vragen hadden betrekken op vele onderwerpen, zoals voedselverspilling, het begrip waardecreatie, de voeding van het elektriciteitsnet, de toekomst van het aardgasnet, de belemmeringen die er zijn voor biocrematie, tot zelfs de ondersteuning van een bezoek van varkensboeren aan pensioenfondsen.

Elke ‘Breinbreker’ is geïllustreerd door Melanie Drent, met een verrassende kijk op elke kwestie die wordt aangesneden. De vormgeving is van Tineke Kooistra en Boudewijn Boer. Samenstelling en interviews zijn verzorgd door Jan Bom, hoofdredacteur van P+ People Planet Profit.

Wij geven hier gratis een voorpublicatie weg om daarvan een indruk van de kwaliteit van dit boek te geven. Het artikel gaat in over blijvende duurzame gedragsverandering, een interview met hoogleraar prof. dr. Linda Steg.

Download de gratis PDF van de website van P+.

Lezers van P+ kunnen  ‘Groene Breinbrekers’ nu al bestellen.

Maak een bedrag van 18,15 euro over (15 euro + 3,15 euro BTW) op het bankrekeningnummer NL44 ABNA 0405672683 ten name van Uitgeverij Atticus BV, onder vermelding van ‘Groene Breinbrekers’, met uw naam en adres.  De verzendkosten zijn bij deze prijs inbegrepen. ‘Groene Breinbrekers’ is 48 pagina’s en is gedrukt op heel fraai FSC-papier. 'Groene Breinbrekers' wordt op 15 december gepresenteerd.

 

Downloads

Meer info download je hier:

Voorpublicatie uit 'Groene Breinbrekers' (1314 kb)