Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Brabant Water Guïljo van Nuland foto Mischa Keijser
Brabant Water Guïljo van Nuland foto Mischa Keijser
30 november 2014

Brabant Water wil alternatief opslag Vlaams kernafval

België wil vlak voor de grens met Nederland ondergronds hoogradioactief kernafval opslaan. Waterleidingbedrijf Brabant Water heeft een alternatief ingediend.

P+ start in samenwerking met de VEWIN een serie over de vaak onbekende duurzame inspanningen van Nederlandse drinkwaterbedrijven met een portret van Brabant Water, het eerste CO2-neutrale drinkwaterbedrijf van Europa. Hieruit blijkt hoe urgent het stille werk is van directeur Guïljo van Nuland, een afgestudeerd bioloog.

België slaat nu al laag- én hoogradioactief afval op in containers in bunkers, net over de grens bij het Brabantse Bergeijk. Op termijn wil het die opslag ondergronds doen. Recht onder grondwaterlagen waar Brabant Water drinkwater van moeten maken.

Van Nuland van Brabant Water maakt zich over die opslag grote zorgen. Is de veiligheid van de onderaardse watervoorraden wel gewaarborgd? Hij denkt van niet.

In de nieuwe P+: “Ieder Europees land moet met een plan komen om de eindberging van kernafval te regelen. De EU schrijft niet voor hoe dat eruit moet zien. Een aantal landen is ervan overtuigd dat ondergrondse opslag het meest ideale is. Nederland is nog niet zo ver. Onze zorg is gericht op de Vlaamse kant. Daar heeft men al gekozen voor ondergrondse opslag. Er zijn uitgebreide studies verricht waar dat het beste zou kunnen. En dan is de neiging om, zoals dat zo vaak gaat, de problemen ver weg van het centrum van het land te houden. Dus ergens aan de grens. Zo ook nu met de opslag van kernafval. Inderdaad is een locatie mogelijk recht onder de grondwaterstromen waar wij veel drinkwater vandaan halen, in de Belgische Kempen.”

Maar het is wel in België. Wat kun je daar tegen doen?
Van Nuland: “We vinden de plannen niet veilig genoeg. Dus tekenen we op alle mogelijke manieren protest aan.”

Heel bijzonder: “Maar we hebben ook een alternatief ontwikkeld. Ook in de grensstreek, maar in een andere, veel dieper liggende kleiformatie. Op een plek waar geen grondwater stroomt waar wij verderop drinkwater van maken. Het grondwater daar stroomt af naar de Schelde. Mocht het toch een keer fout gaan, dan is het risico voor het drinkwater veel minder groot. De Belgische regering wil op niet al te lange termijn een besluit nemen. Wij hebben gevraagd: kijk naar ons plan. Maar dat vereist nieuw onderzoek, dus daar moeten ze wel toe bereid zijn. En natuurlijk is het ook duurder, omdat je dieper moet boren. Maar we hebben wel alle Brabantse gemeenten aan onze zijde, en de provincie Noord-Brabant. Wat ook meespeelt is dat we bang zijn dat Nederland op een gegeven moment kan besluiten ons kernafval ook in België op te slaan. Omdat die infrastructuur er toch al ligt. Reden temeer om met alle kracht van argumenten ons alternatief onder de aandacht te brengen.”

In hetzelfde artikel gaat Van Nuland ook in op andere actuele discussies, zoals het boren naar schaliegas. Bijzonder aan Brabant water is dat het het eerste CO2-neutrale drinkwaterbedrijf van Europa is. Daar profiteren ook de klanten van: “Onze onthardingsoperatie levert de Brabantse samenleving jaarlijks netto 54 duizend ton aan vermeden CO2-uitstoot op.” In de vorm van minder hard (ontkalkt) water.

Wij bieden dit artikel gratis als PDF aan. Zie de linkerkolom, onderaan. Het interview wordt vooraf gegaan door een algemeen stuk over onze drinkwaterbronnen en de inspanningen van de in de VEWIN verenigde drinkwaterbedrijven.

Website Brabant Water

 

Downloads

Meer info download je hier:

Artikel P+ over Brabant Water (1712 kb)