Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Klimaatbeleid UK
Klimaatbeleid UK
25 juni 2016

Brexit aderlating voor klimaatbeleid EU

Groot-Brittannië was een aanjager voor een strak Europees klimaatbeleid. De Britten moeten nu zelf de afspraken in Parijs gaan bevestigen en nakomen.

De Britten zijn van oudsher een koploper van het Europese klimaatbeleid geweest. In 2008 was het de UK om als eerste land bindende wetgeving op lange-termijn in te voeren tot 2050, met een vermindering van de uitstaat van CO2 van 80 procent. Ook werd er een eigen koolstofmarkt gecreëerd, voordat de EU dat voorbeeld volgde.

Maar nu alles na de stemming ineens anders is, leeft de vraagt of de Britten hun hoge ambitieniveau wel willen volhouden. “De meeste klimaatsceptici zijn tegelijkertijd ook Eurosceptici”, waarschuwde de afgelopen week een milieugroepering E3G. De opvolger van minister-president Cameron kan het akkoord in Parijs, dat namens de EU werd bereikt, mogelijk ook opnieuw gaan invullen.

Christiana Figueres, die de klimaatafspraken van de U.N. voorbereidde, denkt ook dat de Brexit mogelijk de stem van de EU als blok van 28 landen aantast. Ze sprak van een mogelijke ‘hercalibratie’, nog voordat de Britten naar de stembus gingen. Het zal voor Groot-Brittannië niet meevallen om als stand-alone te gaan voldoen aan de voorwaarden van het klimaatakkoord, want het land produceert 2 procent van de wereldwijde uitstoot.

De Brexit levert ook als het om klimaatbeleid gaat voer op voor juristen en onderhandelaars, die de komende twee jaar langlopende gezamenlijke afspraken moeten ontvlechten.

Een ander gevaar dreigt voor de Britten, wanneer ze zelfstandig over de aankoop van energie moeten gaan onderhandelen. Vraag is vooral hoe sterk hun positie als eenling zal zijn ten opzichte van gasleverancier Rusland. In 1970 stond Groot-Brittannië nog bekend als ‘de zieke man van Europa’, vanwege de vele storingen in het elektriciteitsnet. Uitgerekend president Putin gebruikt het dichtdraaien van de gaskraan als drukmiddel om tot gunstigere contracten te komen.

Meer over over de relatie tussen Brexit en het Britse energiebeleid op de website Politico