Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Harry Derksen en Ad Bastiaansen, foto P+ People Planet Profit
Harry Derksen en Ad Bastiaansen, foto P+ People Planet Profit
27 november 2014

Hoe de New World Campus als broedplaats werkt

Al voor de opening presenteert de New World Campus hoe het als broedplaats werkt, als centrum voor sociale innovatie voor partijen met een wereldmissie.

De New World Campus brengt straks alle partijen onder een dak en kan zo een broedplaats worden voor innovatie op het gebied van duurzaam internationaal ondernemen. Vanaf begin 2015 in Den Haag. Partijen wisselen hier straks hun kennis en problemen uit, dragen oplossingen aan en vliegen uit. Overseas, om de oplossingen met lokale partners te realiseren. Zo ziet Harry Derksen (1955) het, met Jack van Ham een van de Founders van dit centrum.

Maar hoe werkt het?

Derksen legt het uit aan de hand van een van de komende bewoners, de Waterwatch Foundation (PDF engelstalig artikel P+). Het is voor Derksen om meerdere redenen een bijzondere partner. Naast de aandachtsvelden sanitatie, duurzame bouw, ICT en energie richt de Campus zich óók op de problematiek van voedsel en water. De Waterwatch Foundation wil de hele wereld helpen, maar heeft daarvoor op zijn beurt de hulp van vele anderen nodig.

De Waterwatch Foundation kan boeren gratis van ‘groeiberichten’ voorzien. Maar omdat de gecombineerde data van satellieten en meteostations zo precies is, kan er nog veel meer.

Ad Bastiaansen van de Waterwatch Foundation geeft suggesties tot samenwerking tussen tal van partijen. “Daar heb je de verzekeringswereld. Schade aan gewassen ontstaat door droogte. Dat is in de hele wereld zo. Maar er is geen droogteverzekering. Wel een hagelverzekering, maar dat komt nauwelijks voor. Ook een stormverzekering. Komt ook nauwelijks voor. Hagel en storm kun je aantonen, maar hoe kun je nou droogte meten? Nou, wij kunnen dat wel met deze techniek. Omdat wij wekelijks meten, kunnen we de waterstress aantonen. Daar kunnen twee redenen voor zijn. Dat kan door moedertje natuur komen. Het regent niet. Dan kun je vergeten tijdig water te geven. Of je moet lijdzaam toezien, omdat je nu eenmaal geen water tot je beschikking hebt. In het eerste geval is er sprake van mismanagement, want je geeft geen water terwijl het nodig is. In het allerlaatste geval heb je aanspraak op een verzekeringsproduct.”

Derksen maakt er een voorstel van: “Zo kunnen we op de Campus met partijen een nieuw product ontwikkelen: de droogteverzekering. De Campus gaat functioneren als een ecosysteem. Een groep investeerders, die de draad oppakken. Ngo’s die dit in landen ondersteunen. Applicatieontwikkelaars die de specifieke toepassingen ontwikkelen. Studiefaciliteiten… De Nederlandse overheid trekt ook op de Campus in. Samenwerking tussen partijen kan de vorm van Publiek-Private Partnerschappen krijgen. Ook dat begeleiden we.”

“En op zeker moment zijn er gebeurtenissen op de Campus waar al die partijen bij elkaar komen?”
Derksen: “Evenementen, congressen, seminars, thema’s waar de Campusbewoners mee bezig zijn. Ze kunnen er hun aanbod presenteren. En als je na een gesprek nog loopt na te denken en iets bedenkt, hoef je niet eerst een vervolgafspraak te maken. Je klopt even aan of je ontmoet elkaar bij de koffieautomaat. Of we gooien een probleem in de hele community. We bouwen een Wicked Problems Plaza. Zie het als een soort van arena. Een plek waar we met elkaar lastige knopen ontwarren en baanbrekende oplossingen bedenken.”

Bastiaansen ziet nog meer kansen om partijen met elkaar te verbinden. Zijn Foundation stoelt niet alleen op de pijlers agribusiness en water, maar er is nog een derde troefkaart. Alsof hij de gangmaker van het Wicked Problems Plaza is en daar een pitch afsteekt om andere partijen tot nadenken te prikkelen: “De Water Watch Foundation kan partijen faciliteren die zich willen inzetten voor een grotere inname van CO2. Wij kunnen de biomassa heel precies meten. Iedereen praat over uitstoot van broeikasgassen, maar de input kan voor een duurzaam opererende onderneming op zeker moment veel interessanter zijn. Waarom is een bedrijf bezig om die laatste milligrammen te elimineren? Met hetzelfde geld kan het compleet nieuwe landbouwgebieden of delta’s ontwikkelen die meer CO2 opnemen, dan het bedrijf nog kan besparen. Daar ben je beter mee. Dat is winst voor de hele wereld.”

De brochure voor de New World Campus is gereed: zie linkerkolom, onderaan.

De New World Campus opent begin 2015, aan het Spaarneplein 2 te Den Haag.


 

Downloads

Meer info download je hier:

Brochure New World Campus (PDF) (2450 kb)