Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Bumperklevende trucks
Bumperklevende trucks
17 november 2013

Bumperkleven prima voor milieu

Vrachtauto’s die bumperkleven, besparen 20 procent diesel. Om botsingen te voorkomen, moeten ze wel allemaal uitgerust worden met een systeem van automatische afstandscontroles.

Het is een kwestie van omdenken. Bumperkleven is een van de meeste gehate vormen van weggedrag. En terecht. Wie veel te kort op de voorbuurvrouw zit, en heel even niet oplet wanneer de auto’s beginnen te remmen, veroorzaakt soms enorme kettingbotsingen. Het is dan ook niet voor niets dat er een boete op staat.

Met het ontwikkelen van technologie voor ‘zelfrijdende auto’s’, kan de wet en de boete weer in de prullebak. Minister Schultz deed deze weer een proef op de A10 in een personenauto en over-leefde de rit. Ze zei: "In de toekomst is al 60 procent van de voertuigen uitgerust met deze technologie en een paar keer oefenen is afdoende. Auto's kunnen veel dichter op elkaar rijden en er wordt optimaal gebruikgemaakt van de weg. Dat is pas innovatie."

Deze actie in het kader van de Innovatie-estafette in de RAI trok heel wat media-aandacht, maar de echte milieuwinst bleef helaas onderbelicht. Die is vooral bij vrachauto’s te behalen, die straks met deze technologie worden uitgerust.

Elke wielrenner kent het principe: de kopman vangt de meeste wind weg, wie achter hem rijdt, koerst in de luwte. De Nederlandse ploeg won door het toepassen van deze wijsheid zelfs een etappezege in de Tour de France, dit jaar.

Wat voor wielrenners geldt, gaat ook op voor hoge vrachtauto’s, die veel wind vangen. Door kortt achter elkaar op de vrachtwagenstrook te koersen, kunnen enorme sloten aan diesel bespaard worden. De nieuwste versie van deze techniek is ontwikkeld door de TU Delft, Connekt, TNO en de Rijksdienst wegverkeer. Volgens onderzoeker Jeroen Ploeg van TNO kunnen trucks 'door in elkaars slipstream te rijden zo'n 20 procent energie besparen'.

Ander nieuws van de Innovatie-Estafette: CO2 én kosten van beton kunnen omlaag door aanpassen cement. Niet alleen de bijdrage van beton aan de CO 2 -uitstoot, maar ook de kosten van beton kunnen omlaag door het aanpassen van de samenstelling van het cement, thermisch recyclen van cement of toepassen van geopolymeer, een alternatief bindmiddel voor beton. 

Het beperken van de 'overdimensionering' van betonconstructies en het verlengen van de levensduur door flexibel ontwerpen zijn eveneens kansrijke opties om de CO2-uitstoot en de kosten te beperken. Dat blijkt uit het rapport 'Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen' van CE Delft. Uit het onderzoek blijkt dat het economisch rendabel is om tot 2 miljoen ton CO 2 per jaar te besparen. 

De website van het Dutch Automotive Vehicle Initiative