Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 maart 2017

Waarom burgercollectieven juist nu opkomen

Meer dan 5000 bezoekers telde een webbericht van P+ over de derde golf van burgercollectieven in de wereldgeschiedenis. En dat is veel. Hoogleraar Tine de Moor (1975) van de Universiteit Utrecht raakt met haar studie over ‘the commons’ een zenuw in de samenleving. P+ sprak met haar om in kaart te brengen waarom deze initiatieven opkomen.

Hoe kan het dat burgers elkaar alweer opnieuw opzoeken en overal coöperaties op allerlei gebied oprichten? Waarom gebeurde dit eerder? En waar gingen de eerste twee golven aan ten onder? Daarover gaat deze P+ Special,

Tine de Moor is hoogleraar ‘Instituties voor Collectieve Actie in Historisch Perspectief’. Tegen P+ zei ze: “Aan elke golf van burgercollectieven ging eerst een periode van versnelde ontwikkeling van de vrije markt vooraf, zoals privatisering van gemeenschappelijk bezit. Ook nu weer.”

De collectieven verdwijnen ook weer. De vele cooperaties en verenigingen in laatste golf van een eeuw geleden werden opgeslokt in steeds grotere organisaties. Denk aan reuzen als verzekeraar Achmea, de Rabobank, de zuivelcooperatie Friesland Campoina en de vakvereniging FNV.

Zullen de vele coöperaties die nu ontstaan ook weer ondergaan? Tine de Moor: “Daar valt nog niets over te zeggen, behalve dat de levensduur van burgercollectieven aanzienlijk korter wordt, de duur van het lidmaatschap ook. Het is bijzonder dat ze multi-generationeel zijn, oud en jong sluiten zich aan. Ze zijn cross-ideologisch en niet politiek ingekleurd: mensen die op verschillende partijen stemmen werken samen aan een gemeenschappelijk doel. De coöperaties van vandaag zijn ook bereid risico te nemen en tijd te investeren in het bereiken van doelen. Men keert zich tegen de overprofessionalisering van de bestaande instanties.”

Download hier de P+ Special als PDF