Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Vrouwen hechten meer belang aan MVO
Vrouwen hechten meer belang aan MVO
28 april 2014

4 van de 5 bedrijven wil beter businessmodel

Vier op de vijf (82%) Nederlandse topondernemers verwacht het bestaande businessmodel van de organisatie te moeten aanpassen om de innovatieambities waar te kunnen maken. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek ‘Mindset van de Business Leader’ .

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Baak en netwerkorganisatie Business Leaders.

Interessant was ook de vraag naar het belang van MVO, zeker nu er zoiets essentieels moet worden aangepast als het businessplan. De business leaders gaven MVO gemiddeld een 7 op de schaal van 10. Dat kwam vooral omdat vrouwen een stuk hoger inzetten op duurzaamheid: 8 op een schaal van 10. Mannen bleven hangen op een magere 6,8. Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek was dus man, maar liefst 89 procent! Het laagste zaten nog wel self made ondernemers, met een 6,4, terwijl directeuren in loondienst een 7,5 gaven.

Voor de ondervraagde ondernemers heeft het vergroten van het innovatief vermogen van hun bedrijf topprioriteit in 2014. Daarbij ligt de grootste uitdaging in het ontwikkelen van de juiste competenties bij medewerkers en het versterken van de samenwerking tussen mensen van verschillende afdelingen en units.

Het onderzoek laat verschuivingen zien in de managementagenda van business leaders. Zo neemt het belang van het vergroten van innovatie en leiding geven aan groei in de periode 2012 - 2014 toe, terwijl de aandacht voor kostenbesparingen en reorganisaties in diezelfde periode sterk terugloopt.

Tegelijkertijd neemt de nadruk op sales, na een opleving in 2013, dit jaar sterk af. Topondernemers zijn van mening dat een extra push op de markt de komende periode niet meer het verschil gaat maken.

Joel aan ‘t Goor, directeur van Business Leaders: “De afgelopen jaren werd voornamelijk gezegd dat het anders moet. Het lijkt er nu op dat business leaders in Nederland daadwerkelijk vanuit een andere visie en aanpak de weg naar boven willen vinden. Een aangepast businessmodel is hier onderdeel van, maar we zien, ten opzichte van 2013, ook een verdubbeling in de aandacht voor fusies, overnames en het bewerken van internationale markten.”

Het onderzoek laat zien dat het voor business leaders lastig is om koers te houden. Het uitzetten en bewaken van de strategische koers vereist afstand en reflectie en onder de veelal hoge tijds- en werkdruk is de neiging om de operatie ingetrokken te worden, groot.

Arko van Brakel, algemeen directeur van de Baak: “Om in 2014 en daarna succesvol te kunnen zijn, zullen business leaders meer dan ooit manieren moeten vinden om invulling te geven aan de grootste paradox van het ondernemen: een consistente langetermijnkoers bepalen en handhaven in een wereld die om razendsnelle aanpassingen vraagt. Als het gaat om het vergroten van de eigen effectiviteit als leider, is het de uitdaging om het leiderschap voortdurend af te stemmen op de organisatiecontext waarbinnen men acteert.”

PDF Mindset van de Business Leader 2014 is vrij te downloaden, zie de linkerkolom, onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

Mindset van de Business Leader (1115 kb)