Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Bart Krull
Bart Krull
17 maart 2018

Gemeenten verplicht aanbesteding op te knippen voor mkb

Buy Social brengt enkele dagen voorafgaande de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke boodschap. Het is bij sociale ondernemingen en andere mkb-ers nauwelijks bekend dat er voor de overheid een verbod geldt ‘tot onnodig samenvoegen van opdrachten’. Het is echter wel de praktijk, zo blijkt in de P+ Special van deze week over de moeizame relatie tussen overheden en gemeenten.

Het onderwerp stond centraal op een voorlichtingsmiddag door de in aanbesteding gespecialiseerde advocate Maartje Speksnijder van CMS, georganiseerd door Bart Krull van Buy Social. “In deze afweging dient de aanbestedende dienst uitdrukkelijk ook de samenstelling van de relevante markt, waaronder dus ook sociale ondernemingen en de belangen van het MKB te betrekken.”

Met andere woorden: de Europese wetgever staat het gemeenten niet langer toe dat een groot deel van de markt wordt uitgesloten vanwege de schaalgrootte van de opdracht.

Relevant voor sociale ondernemingen is ook dat Europa zich bedient van de term ‘gehandicapte of kansarme werknemers’. Het artikel 2.82 uit de Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid om hieronder tal van groepen mee te tellen, om zo tot de benodigde 30 procent van het persoonsbestand te komen. Met een door een accountant gegeven verklaring kunnen sociale ondernemingen meedingen aan aanbestedingen. Het is een vorm van ‘positieve discriminatie’.

Juriste Speksnijder somde tijdens de middag de groepen op die meegeteld mogen worden: “Mensen die vallen onder de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening. Wajongers. Mensen met een ID-baan. Maar ook personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.”

Bart Krull van Buy Social: “Heel wat van de vijf- tot zesduizend sociale bedrijven in Nederland zouden heel goed de catering van gemeentelijke bijeenkomsten kunnen verzorgen, onder andere.”

Dat niet niet veel meer gebeurd, wordt veroorzaakt door de door Europa verboden gewoonte van gemeentelijke inkopers om opdrachten te bundelen. Krull daarover in deze Special van P+: “Als het om de aanbesteding van catering gaat, bundelt de inkoopafdeling van een gemeente bij voorkeur de hele vraag. Dan is er een totale som, overzicht en is de kwaliteitscontrole volgens de ambtenaren makkelijker uit te voeren. Je hebt met een enkele partij te maken, in plaats van met acht verschillende. De opdracht wordt zo te groot voor sociale ondernemingen, die een schaal hebben die meer past bij de bediening van een enkele activiteit, of een enkel kantoor. Wij zeggen dan: knip het op, die vraag.”

Buy Social is een initiatief van Social Enterprise NL en de Social Impact Factory. De organisatie wil de makelaar zijn tussen sociale ondernemingen en organisaties. Naast gemeenten zijn dat ook reguliere bedrijven.

Download de P+ Special over de relatie tussen sociale bedrijven en gemeenten.