Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Carola Wijdogen en 3 andere MVO-managers van het jaar
Carola Wijdogen en 3 andere MVO-managers van het jaar
06 november 2016

MVO manager moet 7 rollen beheersen

Voor het eerst is er nu een functie-omschrijving voor de MVO-manager. Het is te vinden in het boek ‘MVO doe je zo’ dat Carola Wijdoogen van NS schreef op basis van haar eigen ervaringen en die van collega’s. Ze onderscheidt maar liefst 7 rollen.

Wijdoogen presenteerde haar boek deze week in de raadzaal van VNO-NCW, goed gevuld met collega MVO-managers. Veel vrouwen. Het vak blijkt heel goed te matchen met vrouwelijke eigenschappen, lieten Wijdoogen en haar collega’s weten. Je moet je vooral goed kunnen inleven in het vakgebied van andere collega’s, om zo duurzame aspecten in hun takenpakket een plaats te geven. Wie dat niet lukt, verzuipt in de hoeveelheid werk.

Wijoogen over haar ontwikkeling: “Ik was de eerste duurzaamheidsmanager bij NS. Niet alleen was het daar dus een nieuwe functie; ook ikzelf wist nog weinig over het vak. Om een idee te krijgen van wat het inhield, ging ik praten met MVO-managers in vergelijkbare organisaties. Juist dat met elkaar delen van ervaringen bleek een belangrijke bron van kennis. Door te leren van ervaringen van die anderen heb ook ik gaandeweg mijn functie invulling gegeven en mijn weg gevonden. Dat is de reden dat ik na mijn verkiezing tot ‘MVO-manager van het jaar 2014’ ben gestart met het schrijven van dit boek: om mijn praktijkervaring weer met zo veel mogelijk collega’s te kunnen delen. Dat deed ik met mijn eigen leermomenten in gedachten. Welke ervaringen, tips en inzichten hebben mij geholpen? Wat ging goed en wat had beter gekund? Welke rollen vervul ik en welke competenties heb ik nodig? Ook in dit schrijfproces ben ik weer geholpen door collega’s - een groep zeer ervaren MVO-managers. Een deel van hun ervaringen en tips zijn ook in het boek opgenomen.”  

Ze liet zich ook bijstaan door wetenschappers, waaronder hoogleraar Jan Jonker van Radboud Universiteit en Eghe Osagie die aan de Wageningen Universiteit promotie-onderzoek doet naar de taakinhoud van MVO-manager, vooral in het MKB.

Het is heel waardevol dat Wijdoogen de verschillende rollen in kaart bracht. In haar boek geeft ze ook duidelijk aan in welke fase van ontwikkeling van een organisatie een rol het meest relevant is. Ook heel eerlijk: de rollen waar ze zelf het beste in is.

1. Netwerkrol

Voor de netwerkrol heb je effectieve, sociale, communicatieve en netwerkvaardigheden nodig. Je bouwt aan netwerken en maakt het samenwerken op het gebied van MVO mogelijk. Je moet stakeholders kunnen identificeren en kunnen werken in multidisciplinaire en multiculturele samenwerkings- verbanden. Tegelijkertijd het bedrijfsbelang én stakeholdersbelang dienen. Om dit goed te doen heb je de competenties management en ondernemerschap en interpersoonlijke vaardigheden nodig. Je kunt oprecht luisteren en je omarmt diversiteit en de verschillende disciplines van de verschillende stakeholders. Daarbij helpen ook persoonsgebonden competenties zoals het kunnen reflecteren op persoonlijke MVO-beelden en -ervaringen. Ten slotte is systeemdenken belangrijk om te bepalen met welke stakeholders duurzame waarde gecreëerd kan worden.

2. Strategische rol

De kerntaak in de strategische rol is het op strategisch niveau kunnen denken en werken. De competenties systeemdenken en management en ondernemerschap zijn hiervoor het belangrijkst. Je moet weten hoe systemen binnen en buiten de organisatie werken en je moet weten wat er moet gebeuren om systemen duurzaam te maken. Ook moet je kunnen omgaan met veranderende context en toch je doel voor ogen blijven houden. Daarnaast helpen interpersoonlijke competenties en vooruit kunnen denken. Ook is het een plus als je out of the box kunt denken, maar dat kan ook worden georganiseerd door out of the box-denkers in het proces te betrekken.

3. Coördinerende en initiërende rol

Om de visie en missie naar de organisatie van MVO te vertalen, zijn vooral de volgende competenties nodig. Systeemdenken om MVO-relevante systemen en subsystemen te kunnen begrijpen, inclusief hun onderlinge afhankelijkheden. Kennis van en inzicht in de besturing en inrichting van de organisatie en het vertalen van MVO naar een strategisch plan, structuur en systemen in de organisatie. Weten hoe systemen binnen en buiten een bedrijf werken. En wat er moet gebeuren om systemen te veranderen. Interpersoonlijke vaardigheden zijn nodig om verandering te realiseren zonder hiërarchische aansturing. En management en ondernemerschap zijn nodig voor de verandermanagementvaardigheden en het kunnen initiëren van projecten en activiteiten.

4. Stimulerende en verbindende rol

Voor het creëren van draagvlak heeft de MVO-manager inhoudelijke en interpersoonlijke vaardigheden nodig. De inhoudelijke vaardigheid gaat over het aansluiten bij verschillende disciplines (multidisciplinair) en verbinding kunnen maken. Ook in deze rol is systeemdenken dus belangrijk. De interpersoonlijke vaardigheden gaan over effectieve sociale, communicatieve en netwerkvaardigheden zoals stijlflexibiliteit, waarbij je als een kameleon met heel verschillende mensen op allerlei functies kunt communiceren. Maar ook kun je actief luisteren en doorvragen. Ten slotte heeft de MVO manager de vaardigheid nodig om anderen te kunnen bevestigen in hun positieve zelfbeeld, waarbij hij zijn eigen ego niet in de weg laat staan. Aangevuld met de juiste MVO-ondersteunende eigenschappen en intrinsieke motivatie om anderen te kunnen inspireren.

5. Mentorrol

Je moet beschikken over multidisciplinaire kennis om erachter te komen hoe een relevante vertaling kan worden gemaakt vanuit het systeem waarin het bedrijf, afdeling, functie zich bevindt. Holistisch kunnen denken is daarvoor belangrijk. Instrumenteel denken is nodig voor specifieke functies zoals de financiële afdeling. Projectmanagement is nodig om medewerkers structureel te kunnen adviseren, informeren en trainen, zodat zij de MVO-doelen kunnen bereiken in hun taken en functies. Aangezien professionals zelf het beste weten wat de vertaling zou kunnen zijn, gaat het hier ook om interpersoonlijke vaardigheden als de ander ‘in zijn kracht’ zetten zodat hijzelf met MVO aan de slag gaat. Dat klinkt makkelijk, maar vraagt MVO-ondersteunende persoonlijke eigenschappen zoals empathie, geduld en doorzettingsvermogen.

6. Vernieuwende rol

Voor de vernieuwende rol is out-of-the-box-denken heel belangrijk. Je moet creatief en open-minded zijn om constant uit te dagen en jezelf te laten uitdagen en verrassen. Kunnen reflecteren, fouten durven maken en daarvan leren. Holistisch (systeem)denken en van daaruit onverwachte en vernieuwende allianties aangaan. Vooruitdenken om toekomstige ontwikkelingen van buiten naar binnen te halen.

7. Monitoringrol

Voor de monitoringrol zijn instrumenteel denken en een analytisch vermogen heel belangrijk. Dit laatste is onderdeel van de competentie ‘het managen van MVO’, waarbij het met de juiste informatie zorgen voor de gewenste besluitvorming het resultaat van die competentie is. Goed doordenken over welke ‘metrics’ gaan helpen om MVO te borgen, over de voortgang te rapporteren en het voor stakeholders relevant te maken. Voor het vertalen van niet-financiële waarden naar financiële waarden, waardoor geïntegreerde besluitvorming mogelijk wordt, is ook systeemdenken een belangrijke competentie.

In het komende nummer van P+ wordt Wijdoogen samen met 5 andere MVO-managers geportretteerd over de persoonlijke invulling van deze 7 rollen.

Abonneren op P+ People Planet Profit

Uitgever Maurits Groen MGMC biedt lezers van P+ ‘MVO doe je ZO’ met 15 procent korting op een bedrag van 24,95 aan. Het is voor 19,95 euro ook als e-book verkrijgbaar. Ga naar de webshop www.mgmc.nl en vul daar de kortingscode in, met hoofdletters: P-PLUS