Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Spraakverwarring
Spraakverwarring
16 december 2016

Nog spraakverwarring over circulaire economie

Iedereen heeft het er over, maar veel mensen bedoelen er iets anders mee. Lopende het landelijke onderzoek naar circulaire businessmodellen brengt hoogleraar Jan Jonker daarom een Whitepaper uit om aan de spraakverwarring een einde te maken.

Wanneer Jonker van de Radboud Universiteit op een ministerie over de circulaire economie praat, merkt hij dat beleidsambtenaren dat begrip anders invullen dan ondernemers in het land. En dat is lastig, zeker nu nog steeds het landelijk onderzoek naar circulaire businessmodellen loopt. “We hebben het nog steeds niet goed genoeg uitgelegd”, is zijn conclusie.

Blijkbaar voldoet een definitie niet. Of het aangeven van het verschil tussen recyclen en een circulaire grondstoffenstroom opzetten.

Jonker: “Het probleem werd ons al duidelijk bij het bekijken van de uitslagen van een pilot naar circulaire businessmodellen in de provincies Gelderland en Overijssel. We hebben daarop de vragenlijsten van het lopende onderzoek stevig aangepast. Maar dan nog: je kunt niet duidelijk genoeg zijn.”

De Whitepaper bouwt overigens wel voort op deze pilot, waarin werd vastgesteld dat de verschillen tussen sectoren groot zijn. “Bedrijven die in hun bedrijfsvoering te maken hebben met grote grondstofstromen zijn duidelijk actief bezig met de circulaire economie. Zij denken meer en verder na over manieren om de ‘re’s’ (re-use, re- duce, recycle) zo goed mogelijk te benutten en daar business modellen van te maken.”

In de pilot uit 2016 werd ook gesignaleerd dat vrijwel niemand nadenkt over de sociale kant van de circulaire economie: “Wat nog vrijwel geheel ontbreekt, is de mogelijk impact van de CE op de arbeidsmarkt. De gebruikte circulaire business modellen zijn vooral modellen die tot stand kunnen komen in een lineaire omgeving. Ze zijn gericht op de eigen bedrijfsvoering in zowel grondstofgebruik en ontwerp van producten en in beperkte mate gericht op het gebruik van nieuwe verdienmodellen. Het gevolg hiervan is dat er nog maar weinig sprake is van ketensamenwerking of gezamenlijke (uit meerdere partijen bestaande) business modellen.”

Jonker illustreert in de Whitepaper zijn uitleg met quotes, die toch weer even kortaf duidelijk maken hoe het zit. Hier een mooi voorbeeld voor diegenen die met het invullen van de 27 vragen van het onderzoek hebben gewacht tot de Kerstvakantie. “Business modellen van de circulaire economie kenmerken zich door (1) het sluiten van grondstofketens, (2) een overgang van eigenaarschap naar verdienstelijking en (3) een intensievere benutting van functionaliteit van producten.”

Jonker: “Het zou mooi zijn om in de Kerstvakantie het onderzoek in te vullen. Het is ook een moment om te lezen, wanneer je vastloopt. Pak deze Whitepaper er dan even bij, zou ik zeggen.”

Link naar landelijke onderzoek Circulaire Businessmodellen

Download van de Whitepaper Circulaire Economie

Downloads

Meer info download je hier:

Whitepaper Circulaire Economie (422 kb)