Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
CIRCULAR WORLD
CIRCULAR WORLD
14 februari 2015

30 jaloersmakende circulaire praktijken

De 34 jaloersmakende maatregelen van overheden om de circulaire economie te bevorderen. Verzameld en gepresenteerd door duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak.

Wat overheden elders op de wereld kunnen, moeten wij ook kunnen. Zo wordt Nederland de hotspot van de circulaire economie. Met die gedachte startte Marga Hoek van De Groene Zaak een wereldwijd onderzoek naar Best Practices en vond onder andere mooie voorbeelden in de VS, Japan, Zuid-Afrika en Brazilië. Het zijn geen maatregelen die zo revolutionair zijn dat Nederland ze niet meer kan kopiëren. Dat is het geruststellende. Maar het is wel een teken aan de wand dat wanneer wij als belangrijke doorvoerhaven van Europa een ‘grondstoffenrotonde’ willen realiseren, de regering het zich niet kan permitteren lui achterover te hangen.

De ‘best circular practices’ door overheden overal ter wereld staan verzameld op een nieuwe website: www.govsgocircular.com. De website is het resultaat van een ‘global scan’ die De Groene Zaak afgelopen half jaar heeft uitgevoerd in samenwerking met haar partners Accenture, EY, IMSA en Royal HaskoningDHV.

Uit het onderzoek blijkt Japan zeer ver te zijn met het herwinnen van grondstoffen in de industrie, heeft Seoul een zeer ambitieus ‘sharing platform’ gelanceerd en laat de regio Vlaanderen zien dat met de juiste combinatie van wetgeving en marktwerking een groot deel van de waardevolle grondstoffen in bouwpuin kan worden teruggewonnen. Een door de Zuid-Afrikaanse overheid gesteund programma voor bandenrecycling toont bovendien aan dat ook opkomende economieën circulaire modellen omarmen.

In een parallel uitgebrachte publicatie worden bovendien een aantal conclusies getrokken op basis van de cases. Zo zijn landen die zelf over weinig grondstoffen beschikken (Japan) of waar sprake is van ernstige milieudruk (China) veelal verder met het bevorderen van circulariteit dan andere landen. Ook blijken veel overheden vooral actief op het terrein van resource efficiency en afvalreductie; de ontwikkeling van deelconcepten en circulair inkopen daarentegen staan wereldwijd nog in de kinderschoenen. Over het geheel genomen is zijn Noord-Europese en Aziatische overheden verder dan overheden elders in de wereld.

Volgens De Groene Zaak-directeur Marga Hoek komt de lancering van de website op precies het goede moment. Binnen de Europese Commissie wordt nu immers hard gewerkt aan een nieuw pakket maatregelen om de zogenoemde circulaire economie te promoten, onder andere door beter afvalbeleid en het ontwikkelen van slimmere en efficiëntere producten die langer meegaan, minder energie verbruiken en bovendien makkelijker te repareren zijn.

Hoek: “Europa onderkent de kansen die de circulaire economie biedt. Individuele overheden weten vaak echter niet goed wat er mogelijk is en hoe ze de eerste stappen moeten zetten. Deze nieuwe website biedt hen inspiratie en inzicht in de stand van zaken elders in de wereld. We hopen dan ook de site het startpunt gaat vormen van internationale uitwisseling en samenwerking tussen overheden.”

Website Govsgocircular.com