Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
06 april 2014

Start Grondstoffenrotonde Rotterdamse haven

Een haven is een logische plek voor het opzetten van een grondstoffenrotonde: alles komt er binnen en gaat er weer uit. Hoe maak ik bijvoorbeeld van ingezameld plastic weer olie? Dat gaat het Circularity Center in Rotterdam doen.

Het centrum kent vele moeders, maar Van Gansewinkel is een hele belangrijke. Deze afvalverwerker levert de managing director, in de persoon van Florens Slob (1974). We onmoetten hem al op de Nieuwjaarsreceptie van MVO Nederland, waar hij vertelde over de plannen. Hij heeft nu formeel de opdracht gekregen om het Center op te zetten. Slob studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft bijna 15 jaar ervaring in recycling en waste management.

De andere partners zijn ook goed gekozen. De plek voor het Center wordt geleverd door het Havenbedrijf Rotterdam, dat met het hoofdkantoor hoog en diep in de oude stad uitkijkt over Maasvlakte. De financiering is in handen van Rabobank Rotterdam. Veel denkwerk komt van Leendert Bikker van het communicatiebureau BIKKER & Company.

Een van de eerste projecten die vanuit het Circularity Center wordt ondersteund is het zogenaamde “Plastic to Oil”. Niet helemaal uniek, want de Rotterdamse haven herbergt al een bedrijf die hiermee bezig is. Ook op de grens van de Verenigde Staten met Canada wordt aan deze technologie gewerkt door Plastic2Oil.

Het Circularity Center sluit aan met onderzoek naar de vraag welke methodieken en toepassingen mogelijk zijn om te komen tot een productielocatie waarin plastic reststromen worden ‘teruggekraakt’ tot olie en in een tweede stadium ook weer terug naar plastics. Niet meer verbranden dus, zoals nu nog met een deel van het ingezamelde plastic gebeurt.

De Rabobank en het Havenbedrijf organiseerden al in 2012 het congres ‘pathways to a circular economy’ en zien nadrukkelijk de kansen van een circulaire economie voor de regio en de Nederlandse economie. Coert Beerman, CEO Rabobank Rotterdam: “Dit is niet alleen geboren vanuit maatschappelijke medeverantwoordelijkheid, wij zien in het sluiten van productieketens vooral strategische voordelen voor bedrijven – er zijn minder schaarse grondstoffen en energie nodig en bovendien stimuleert het samenwerking en innovatie.”

Beerman ziet de plus in het pragmatische karakter dat het centrum nastreeft. “De focus moet liggen op het creëren van business cases waar bedrijven, investeerders en banken in durven te stappen.”

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam ziet het Center zelfs als noodzakelijk voor de economie van ons land: “Het Havenbedrijf wil de komende decennia in de haven de transitie op gang brengen naar een circulaire economie. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken: veel minder grondstoffen gebruiken, deze maximaal benutten en vooral hergebruiken. Daardoor sluiten we kringlopen. Met het Circularity Center zetten we weer een stap om concrete projecten te realiseren. Projecten die er voor moeten zorgen dat we naast de gangbare manier van produceren nieuwe bedrijvigheid naar Rotterdam halen. Zo zorgen we dat de haven ook in de tweede helft van de eeuw een pijler onder de Nederlandse welvaart is.”

Website van het Circularity Center