Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
CV
CV
14 april 2013

Elke burger een maximum aan CO2-uitstoot

Geef elke burger een persoonlijk CO2-budget van 350 gram per kWh. Kun je zelf beslissen of je de slaapkamer niet verwarmt of de verwarming juist op 24 graden zet en daardoor boete krijgt. P+ geeft het essay van Kees den Blanken als PDF door. De voorzitter van Cogen Nederland (WKK) adviseert mee in de SER over het toekomstig energiebeleid van Nederland.

Hij doet het voorstel op persoonlijke titel. Wij citeren eerst de interessante alinea 29 van het essay van Den Blanken.
“Het managen van de noodzakelijke energie revolutie als systeeminnovatie begint met het idee dat de Staat door gebod en verbod markten kan creëren, en die door regulering efficiënt en vooral effectief maatschappelijk gewenste resultaten laat voortbrengen. Geef de inwoners van Nederland een persoonlijk CO2-budget en laat hen afruil maken tussen het aantal kamers dat ze in huis verwarmen, het aantal kilometers verplaatsing per jaar, etc. En help energie conversie door gewoon een aantal output-eisen op te leggen en hun lange termijn verscherping aan te kondigen: max. 350 gram CO2/kWh met 2 procent verlaging per jaar; Nieuwbouw woning-EPC iedere 5 jaar 5 procent lager, etc. Trek je niet teveel aan van de consequenties, maar communiceer nog ergere alternatieven. En maak afvallen leuk. Benader internationaal bedrijfsleven positief inviterend door hier te experimenteren en de economische kansen die uit de afslank industrie kunnen komen te ontdekken en te exploiteren.”

Dat is een stevige stelling. Den Blanken weet dat het eerder is geprobeerd, in Engeland en toen is gestrand op het probleem van controle. Je hebt zowat een politiestaat nodig om bij ieder huishouden de CO2-uitstoot na te gaan. “Het gaan me dan ook meer om de denklijn”, zegt Den Blanken.

Hij is tot de conclusie gekomen dat het energiedebat in Nederland geplaagd wordt door ‘deeldenken’. De discussie wordt in zijn visie gekaapt door diegenen die het probleem van de wisselvallige opbrengsten van wind- en zonne-energie willen oplossen door middel van de introductie van elektrische auto’s. Die zijn perfect om het teveel aan elektriciteit op te slaan. Het werkelijke toekomstscenario van ons land laat echter vooral een behoefte aan ‘warmte’ zien, een heel andere vorm van energie. En dan is het veel belangrijker om de vraag te stellen waarom grote industriële bedrijven langs de waterkant staan, om van hun teveel aan warmte af te komen. En ook is het de hoogste tijd om consumenten tot bezuinigingen aan te zetten en hun warmte-afname te temperen of efficiënter te maken.   

Den Blanken: “Duidelijk is dat massale gedragsverandering nodig is. Begin daar dus mee. Door daarmee te beginnen zullen knelpunten verdwijnen, zowel bij besparing als bij conversie, transport en productie van energie.”

Interessante man, die Den Blanken. Het is een techneut, opgeleid aan de TU in Delft en aan het Georgia Institute of Technology. Begonnen bij McKinsey werd hij daarna product manager Quartz Cristals bij Philips, managing director bij Kappa karton, directielid bij Nuon en nu is hij dus voorzitter van Cogen Europe, de vereniging voor Warmte/Kracht Koppeling.

Zijn essay besluit hij met een wens, opgetikt in leuke staccato zinnetjes: “Maak ons heeldoeners, door een top down kader voor verandering van ons gedrag, economie, regulering en techniek voor energie en water te maken. Maak het Groot. Groots. Meeslepend. Een nieuwe life style. Minder energie gebruik, meer groen veel efficiënter. Vol te houden. Verzien en bouw een Holland Energy Efficiency Metropole in een Sustainable Delta. Radicaal vernieuwd. Droog en leuk.”

Het volledige essay is als PDF te downloaden, zie linkerkolom onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

Essay van Kees den Blanken (207 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier