Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
collegereeks circulaire economie
collegereeks circulaire economie
18 januari 2018

Collegereeks: Leer circulair organiseren

Nu de Transitieagenda’s voor de Circulaire Economie zijn gepresenteerd, is het de hoogste tijd de plannen te gaan realiseren. Een collegereeks ‘Circulaire Economie’ wil managers, directeuren, CEO’s, CFO’s, DGA’s en adviseurs het gereedschap in handen geven om het beleid van de regering in daden om te zetten. Hoogeleraar Jan Jonker heeft deze colleges opgezet om hen daarbij te helpen.

“Hulde aan staatssecretaris Van Veldhoven”, erkent Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “De regering beschikt nu over een pak papier van pakweg 500 pagina’s om te vertalen in praktisch overheidsbeleid. Inkoopbeleid, fiscaal beleid, normering, noem maar op. Dat moet natuurlijk beginnen met een financiële vertaling voor Prinsjesdag 2018. Deze Transitieagenda’s zijn een uiterst belangrijkste bijdrage aan de verduurzaming van Nederland. De laatste keer dat we zo’n rapport hadden was het SER-rapport ‘Winst van Waarden’ uit 2000. Maar na de presentatie van zo’n pak papier is altijd de vraag: Wat nu? Daar wil de collegereeks een praktisch antwoord op geven. Beslissers het inzicht bieden om de transitieagenda’s in eigen bedrijf vorm te geven.”

‘Leer circulair denken en organiseren’. Onder deze noemer worden er zes colleges op zes woensdagen in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht georganiseerd. Elk college begint om 16.00 uur en loopt door tot 19.30 uur. Een lichte maaltijd is inbegrepen.

Jonker bijt zelf de spits af door het schetsen van ‘The Big Picture’ van de Circulaire Economie. Andere colleges gaan in op:

+ Kringlopen en strategie

+ Business- en verdienmodellen

+ Grip op Grondstoffen

+ Normen voor circulair handelen

+ Transitie naar de circulaire economie

Een van de sprekers die een verbinding zal maken met de vijf Transitieagenda’s is Dick Hortensius, senior-consultant bij NEN Milieu & Maatschappij. NEN is een campagne gestart om het belang van een circulaire economie toe te lichten en welke rol normen daarin spelen. Hortensius: “Net als in het Grondstoffenakkoord wordt er ingezoomd op vijf sectoren: kunststoffen, biomassa en voedsel ,maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Maar wanneer kan een bedrijf nu zeggen dat een nieuw apparaat wat ze daaruit maken ‘circulair’ is? Daar zijn afspraken voor nodig waarmee je dat kunt vaststellen. Die worden nu bijvoorbeeld gemaakt in een groot Europees project genaamd ‘material efficiency in eco-design’. Afspraken geven duidelijkheid in de markt en dat helpt om de markt voor circulaire producten groter te maken. In de campagne roepen we mensen op om mee te praten over normen in een circulaire economie. Voor sommige normen is het nodig om deze aan te passen, andere normen worden volledig vanaf het begin opgezet. Het is voor ons interessant om te horen waar bedrijven behoefte aan hebben en hoe we samen tot afspraken kunnen komen die helpen de overgang naar een circulaire economie te versnellen.”

Andere sprekers zijn onder andere hoogleraar Derk Loorbach, ook directeur van Drift (het Dutch Research Institute For Transitions), Hans Stegeman van Triodos Investment Management en Jan-Henk Welink, oprichter van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer bij de TU Delft.

Jonker sluit de reeks ook weer af met een programma onder de titel ‘Synthese en Seminar’.

Website Collegereeks Circulaire Economie

De kosten voor het volgen van deze collegereeks bedragen 2.495,50 euro, maar er zijn kortingsmogelijkheden van 10 procent.