Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
blauwe vlag
blauwe vlag
30 maart 2013

Nederlandse ambassade Costa Rica krijgt duurzaamheidsprijs

De Nederlandse ambassade in San José is onderscheiden met de Bandera Azul (Blauwe Vlag), een bekende Costa Ricaanse onderscheiding voor duurzaamheid. Het elektriciteitsverbruik van het ambassadegebouw is met 48 procent afgenomen en het waterverbruik zelfs met 58 procent.

Nog voordat de post is overgegaan op digitaal archiveren, is de papierconsumptie al met 45 procent teruggebracht.

Op basis van deze aansprekende resultaten heeft de ambassade de onderscheiding met de Blauwe Vlag in de wacht gesleept. Inmiddels is het team al volop bezig, om in 2013 de bedrijfsvoering van de post nog verder te verduurzamen.

Michel van Yperen van MVO Nederland schreef al eerder in een verslag over de duurzaamheidsinspanningen van deze post. Uiteraard belichtte hij meer de kant van het bedrijfsleven, tijdens deze missie.

Van Yperen constateert: “Veel Costa Ricaanse bedrijven zijn – net als de overheid – al langere tijd actief op duurzaamheid en MVO. Koploperbedrijven als Dos Pinos en Florida Bebidas zien in MVO een business case en tonen aan dat MVO een meerwaarde heeft. Opvallend is dat beide bedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door afval in te zamelen en te verwerken. Kennelijk pakt de overheid deze rol onvoldoende op en geven beide bedrijven aan dit kostendekkend te kunnen doen.”

“Hoe MVO binnen sectoren wordt opgepakt vraagt nader onderzoek. Naast de ananassector zijn bijvoorbeeld ook de koffiesector en de toerismesector actief op MVO. Met de toerismesector vindt momenteel samen met de ambassade en de Nederlandse reisbranche verkenningen plaats voor een project op het gebied van preventie en bestrijding van kinderprostitutie.”

“Het in kaart en bij elkaar brengen van koplopers en best practices op gebied van MVO in Costa Rica kan helpen om MVO een impuls te geven en verder te agenderen bij verschillende stakeholders in binnen- en buitenland. Gekeken zou ook kunnen worden naar de lokale bedrijven die zich hebben aangesloten bij Global Compact. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties waarbij bedrijven streven naar bestrijding van corruptie en verbetering van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu. In Costa Rica zijn 23 bedrijven (december 2012) deelnemer aan dit initiatief.”

“Met Nederlandse bedrijven (Philips, Unilever, DSM, KLM, APM Terminals, Seatrade, KPMG, TMF-Group) in Costa Rica zijn de MVO ontwikkelingen en trends besproken, waaronder de update van de OESO richtlijnen en de mogelijke toetreding van Costa Rica tot de OESO. Dit kan Nederlandse bedrijven helpen om MVO-onderwerpen aan te kaarten bij het lokale bedrijfsleven. Daarbij blijft het belangrijk om verder te kijken dan alleen compliance en auditing, maar ook gezamenlijk te verkennen van innovatieve businessmodellen die MVO op een hoger en winstgevender plan brengen. Met name de privatisering en uitbreiding van de haven in Limon door een Nederlands consortium biedt hiervoor veel kansen.  Na de sessie is een 'letter of intent on CSR’ ondertekent door de aanwezige partijen om MVO hoog op de agenda te houden en samenwerking mogelijk te maken.”