Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marga Edens, foto Chris de Bode
Marga Edens, foto Chris de Bode
28 februari 2015

Essent biedt Cradle to Cradle energie

Goed nieuws voor producenten van Cradle to Cradle-producten. Nu Essent door gecerticificeerde gas en elektriciteite kan leveren, kunnen bedrijven het allerhoogste platinum label halen.

Dit nieuws staat in de nieuwe P+, die volgende week wordt verspreid. Wij bieden de lezers van onze internetmedia nu alvast de PDF met de Engelstalige versie van dit artikel.

Toen Michael Braungart aan zijn zegetocht door Nederland begon, klonken er vanuit de zaal ook kritische vragen. Je kunt producten wel Cradle to Cradle maken, maar wat nu als de energie die je bij de productie gebruikt nu niet Cradle to Cradle is?

In de nieuwe P+ maakt Marga Edens bekend dat Inmiddels alles gereed is om elektriciteit te voorzien van een goedkeurend stempel van Braungart. Willen de belangstellenden zich melden, nodigt de vice-president Corporate Responsibility van RWE uit, het moederbedrijf van Essent. Toen Edens nog voor Essent werkte was zij daar directeur Corporate Responsibility. In P+ schrijft zij een serie over de keuzes waar de Europese energiepolitiek voor staat.

Circulaire stroom is zo’n issue. Zonnestroom en windstroom lijkt dat te zijn, maar zonder certificatie van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute telt het niet.

Edens legt in P+ uit: “De eerste beschrijving van een circulair economisch en industrieel systeem stamt al uit 2002. Toen publiceerden Michael Braungart en William McDonough hun boek getiteld “Cradle to Cradle: Remaking the way we make things”. Daarin beschrijven zij een productcyclus die niet voert van Cradle to Grave, maar van Cradle to Cradle. Producten eindigen niet als afval, maar vormen input voor weer nieuwe productcycli die eindeloos herhaald kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat in die productieprocessen geen waarde verloren gaat, maar juist waarde wordt gecreëerd, hebben Braungart en McDonough de Cradle to Cradle Certified Product Standard ontwikkeld. Het is een kwaliteitsnorm, waarmee zij downcycling willen tegengaan en upcycling bevorderen. In 2010 hebben de beide geestelijke vaders deze product standard overgedragen aan het Amerikaanse Cradle to Cradle Products Innovation Institute (dat overigens een bijkantoor heeft in Nederland). Het instituut heeft de product standard verder ontwikkeld en uitgebouwd tot een certificeringsinstrument dat productontwikkelaars en fabrikanten ondersteunt in een continu proces van verbetering. “

Edens: “Een van de vijf toetsingscriteria is renewable energy and carbon management. De Product Standard zegt daarover dat het uiteindelijke doel is “a future in which all manufacturing is powered by 100% clean renewable energy”. De uitdaging die een producent daarmee op zich neemt is to “source renewable electricity (and offsett carbon emissions for the product’s final manufacturing stage)”. Omdat Cradle to Cradle (C2C) een continuous improvement filosofie aanhangt, stijgt het voorgeschreven percentage duurzame elektriciteit naarmate de zwaarte van het certificaat toeneemt. Voor silver geldt dat “5% of purchased electricity is renewably sourced (or offset with renewable energy projects)” en dat loopt op to 50% voor gold en tot 100% voor platinum.”

Toen Edens nog in Nederland werkte, verdiepte ze zich in het C2- concept. Nog voordat het C2C Products Innovation Institute een gedetailleerde toelichting op de product standaard had gepubliceerd, verzocht ze Michael Braungart al een studie te doen naar de criteria voor C2C energie.

Edens rapporteert: “In een in 2010 aan Essent uitgebracht rapport schreef Braungart: “C2C applied to energy means a key focus on the use of current solar income : electromagnetic radiation from the sun, either directly or after conversion to other forms. It is available directly through technologies such as solar thermal, photovoltaics, photochemical, wave and wind energy, thermal mass storage, and heat exchange with ground, water and air. Secondary solar uses include biomass-derived energy from composting, biodigestion, (hydro)thermolysis, pyrolysis, gasification, and energy from fuel cells using fuel derived from biomass”.

Dit alles mag behoorlijk gecompliceerd lijken. En dat is het misschien ook wel, erkent Edens. “Toch komt Essent tot de goed onderbouwde conclusie dat het C2C energie (elektriciteit én gas) kan maken en leveren. Eén belangrijke hindernis  moet het bedrijf nog slechten en dat is het vinden van C2C-energie afnemers. In Europa, maar vooral ook in Nederland, bestaat een grote community van C2C-bedrijven, die produceren volgens het C2C-principe. Waar blijft hun vraag?"

Hoe denk Edens er zelf over? "Niet alleen de energiesector staat voor een kruising van wegen, maar de gehele samenleving. Of we nu besluiten om links af te slaan of rechts, het zal altijd de verkeerde keuze blijken te zijn zolang we niet onvoorwaardelijk kiezen voor een circulaire economie aangedreven door energie uit duurzame bronnen.”

Edens nodigt vervolgens alle C2C- producenten hun belangstelling te melden bij Essent (Grootzakelijk en MKB/ZZP). “So, would the interested parties please step forward?

De gratis PDF staat op de linkerkolom, onderaan.

Website Essent