Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
marjan minnesma
marjan minnesma
28 september 2013

Urgenda: dagvaarding tegen Staat ingediend

 

Democratie of niet, als een overheid nalaat internationale afspraken over klimaatbeleid na te komen, moet de rechter het kabinet dwingen effectief dit alsnog te doen. De dagvaarding van Urgenda tegen de Staat der Nederlanden is de deur uit.

De complete dagvaarding is bij P+ te downloaden. Zie linkerkolom onderaan.

De inzet van Urgenda-directeur en juriste Marjan Minnesma die wordt bijgestaan door de advocaat Roger Cox uit Maastriocht: De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet in zeven jaar met 40 procent omlaag. "We rijden met 130 km per uur op een ravijn af. We weten dat het nog een paar honderd meter van ons vandaan is, maar zolang het nog niet exact bekend is hoeveel meter, minderen we nog geen vaart. Urgenda kan niet afwachten. Wij trekken aan de noodrem, samen met zoveel mogelijk mensen."

Urgenda wil de rechtzaak breed trekken: ook burgers kunnen zich erbij aansluiten en ‘meepleiten’. Minnesma: “Mensen kunnen via de website www.wijwillenactie.nl met hun naam onder de dagvaarding komen en mede-eiser worden voor zichzelf of namens hun kinderen of kleinkinderen. Urgenda heeft eerder in deze rechtszaak het crowdpleiten geïntroduceerd. Na de eerste juridische brieven gericht tot de Staat, leverden honderden Nederlanders stukjes expertise en kennis aan, die door Urgenda zijn verwerkt in de dagvaarding van ruim honderd pagina's. Deze dagvaarding is te downloaden op de actiesite en via #klimaatzaak zijn de ontwikkelingen te volgen op sociale media.”

Ook al is extra dag uitstel er bij Urgenda een teveel, de rechtzaak werd minitieus vorbereid. Uiteindelijk wordt aan de rechter gevraagd:

(1) te verklaren dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt door het niet voeren van adequaat klimaatbeleid;

(2) de Staat te vragen de CO2 uitstoot drastisch terug te brengen, bij voorkeur met 40 procent ten opzichte van het niveau van 1990 en daarvoor een realistisch programma te maken met uitleg over de aanpak;

(3) de Staat te verzoeken de Nederlandse bevolking beter te informeren over de wetenschappelijke stand van zaken van klimaatverandering en bijbehorende risico’s daarvan goed weer te geven.
In het nieuwste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC concluderen achthonderd wetenschappers deze week dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer blijft toenemen. De 195 landen die nu lid zijn van het IPCC hebben vastgesteld dat meer dan twee graden gemiddelde temperatuurstijging op aarde leidt tot onaanvaardbare gevaarlijke klimaatverandering. Als we het gebruik van fossiele brandstoffen niet zeer snel terugdringen, koersen we af op 4 graden temperatuurstijging of meer, die onbetaalbaar wordt. Er zijn onderzoeken die stellen dat Nederland in een zone ligt waar het zeeniveau met zeven tot acht meter kan stijgen. Daar is geen dijk meer tegen opgewassen.

Volgens Minnesma is deze Nederlandse rechtszaak “de eerste in een reeks procedures tegen overheden en politici. Er worden op dit moment meer juridische stappen tegen overheden voorbereid, daarom wordt deze Nederlandse zaak nauwlettend gevolgd door andere landen. Veel mensen zijn zeer bezorgd dat onze kinderen het minder goed gaan krijgen dan wij, nu de omschakeling naar duurzame energiebronnen zo traag verloopt. Die zorg is terecht."

De complete dagvaarding is te downloaden, zie linkerkolom onderaan.

De website waarop mensen ‘meepleiter’ kunnen worden.