Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
sharon dijksma
sharon dijksma
23 april 2016

Nederland ondertekent Klimaatakkoord namens hele EU

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft als voorzitter van de Europese Unie namens de 28 lidstaten het Klimaatakkoord van Parijs bij de Verenigde Naties in New York ondertekend. Het Klimaatakkoord van Parijs is in december door 195 landen gesloten.

Het Klimaatakkoord heeft als doel mondiale stijging van de temperatuur te beperken tot minder dan twee graden.

Dijksma was dus niet de enige die naar de VS vloog om haar handtekening te zetten. “This established a record for the most Parties ever to sign an international agreement on the first day it was open for signature,” zei Secretaris-Generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties, doelend op de 175 ondertekenaars van het document.

Sharon Dijksma lijkt van goede wil te zijn: "Het tekenmoment van het historische Klimaatakkoord bevestigt nog eens dat de wereld wil werken aan het beperken van de temperatuurstijging en de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Alleen moeten de afspraken nu snel omgezet worden in acties. Daar zijn we al hard mee bezig, want we staan voor een forse opgave. De tijd tikt."

Nederland is daarom al met het ratificatie-proces van het Klimaatakkoord begonnen. Dat betekent dat de gemaakte afspraken in wetgeving worden vastgelegd. Het akkoord treedt in werking als tenminste 55 landen het akkoord ratificeren die tezamen verantwoordelijk zijn voor tenminste 55 procent van de totale broeikasgasuitstoot in de wereld.

Met het Parijs-akkoord zetten landen in op het beperken van de mondiale gemiddelde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden, met het streven deze tot 1,5 graad te beperken om de risico's en impact van klimaatverandering te verminderen. Landen richten zich op het bereiken van een klimaatneutrale samenleving.

De klimaatbijdragen die landen in aanloop naar de Klimaattop in Parijs hebben ingediend, vormen de eerste stap. De volgende stap op weg naar het mondiale doel is dat landen hun bijdragen elke vijf jaar gezamenlijk evalueren en aangeven hoe zij hun individuele inspanningen kunnen aanscherpen. Een belangrijk kompas is klimaatbestendigheid. Landen moeten zich ook aanpassen en weerbaar maken tegen klimaatverandering.

Verwarrend is dat de Staat der Nederlanden in april tegelijkertijd de gronden van beroep tegen de Klimaatzaak van Urgenda heeft ingediend. In de memorie van grieven geeft de Staat aan welke bezwaren hij heeft tegen de uitspraak van de rechter in deze zaak, die de actie-organisatie Urgenda van Marjan Minnesma in juni 2015 won.

Wel is het zo dat minister Kamp en staatssecretaris Dijksma onderzoeken of het mogelijk twee extra kolencentrales te sluiten om daarmee voldoende CO2 te reduceren en deels te voldoen aan de uitspraak in de Klimaatzaak en het klimaatakkoord van Parijs. 

De toespraak van Dijksma voor de UN